ริโก้ได้รับรางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน

03 มี.ค. 2566

3 มีนาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้รับการจัดอันดับระดับ Gold ในการสำรวจด้านความยั่งยืนโดย EcoVadis จากการจัดอันดับนี้ทำให้ริโก้อยู่ในบริษัทชั้นนำ 5% ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการประเมินในบริบทด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Ecovadis Gold 2023

EcoVadis ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 คือผู้จัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก ซึ่งโฟกัสปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมองค์กร, สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กร โดยทำงานเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติผ่านห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

EcoVadis ได้ประเมินบริษัทมากกว่า 100,000 แห่งจากกว่า 175 ประเทศใน 200 ภาคธุรกิจเกี่ยวกับนโยบาย การริเริ่ม และความสำเร็จขององค์กรใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม, แรงงานและสิทธิมนุษยชน, จริยธรรม, และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน โดยพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้ออย่างยั่งยืนของริโก้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งในปีนี้ ริโก้ได้คว้าคะแนนระดับ "Outstanding" ในด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืนด้วย ตั้งแต่ได้รับการจัดอันดับระดับ Gold ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ริโก้ก็ได้รับการจัดอันดับระดับ Gold ในการสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ.2562 ริโก้เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งแรกที่เข้าร่วมในโครงการ Business for Inclusive Growth ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมในสถานทำงานและห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ในปีเดียวกันนั้นริโก้ยังได้เข้าร่วม Responsible Business Alliance ซึ่งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

ริโก้เดินหน้าผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) ด้วยการแก้ไขปัญหาสังคมผ่านห่วงโซ่ทางธุรกิจและการมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ EcoVadis

https://ecovadis.com/

พันธกิจของริโก้และการยอมรับจากนานาชาติ

https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment/

7 ประเด็นสำคัญและเป้าหมาย ESG ของริโก้

https://www.ricoh.com/sustainability/materiality/

 


News & Events

Keep up to date