ริโก้ได้รับสถานะ “Prime” ในการจัดอันดับองค์กรโดย ISS ESG

03 ธ.ค. 2564

ริโก้ได้รับการยอมรับให้เป็น 10% แรกในอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์*

กรุงโตเกียว วันที่ 3 ธันวาคม 2564 - ริโก้ได้รับสถานะ “Prime” ในการจัดอันดับองค์กรโดย ISS ESG ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจด้านโซลูชันการลงทุนของบริษัทที่ปรึกษาพร็อกซีชั้นนำของโลก Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) ของสหรัฐอเมริกา

ISS ESG ได้ทำการวิเคราะห์บริษัทจำนวนมากกว่า 8,000 แห่งในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), สังคม (Social) และ ธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG โดย ISS ESG ได้มอบรางวัลแก่บริษัทที่มีผลงานด้าน ESG สูงกว่าเกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ซึ่งหมายความว่าบริษัทเหล่านั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ริโก้ยังถูกจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่อยู่ใน 10% แรกของอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผู้ริเริ่มในด้านการลดคาร์บอน การอนุรักษ์ทรัพยากร สิทธิมนุษยชน และสุขภาพและความปลอดภัย

ริโก้ได้จัดตั้ง 7 ประเด็นสำคัญ (Seven Material Issues) เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง และเป้าหมาย ESG 17 ประการของริโก้นั้นเชื่อมโยงถึงแต่ละประเด็นความสำคัญและถูกปลูกฝังอยู่ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ทั้งนี้ริโก้มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ.2593

* ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

News & Events

Keep up to date