ริโก้คว้ารางวัลด้วยคะแนนสูงสุดใน Quality Management Level Research โดย JUSE

23 ธ.ค. 2565
21 ธันวาคม 2565, กรุงโตเกียว - ริโก้คว้ารางวัลด้วยคะแนนสูงสุดใน Quality Management Level Research ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดลำดับโดยสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของญี่ปุ่น (JUSE) และสนับสนุนโดยบริษัทด้านสื่อของญี่ปุ่น Nikkei Inc. สมาพันธ์ JUSE ได้ประเมินการจัดการคุณภาพอย่างเป็นธรรม โดยอิงกับปัจจัย 6 ประการเกี่ยวกับพันธกิจเพื่อเพิ่มคุณภาพขององค์กร โดยการวิจัยในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากบริษัทอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และการบริการด้านไอทีรวม 152 แห่งในญี่ปุ่นในการอ้างอิง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ 6 หมวดสำคัญในการประเมิน ได้แก่ การรับรองความไว้วางใจจากลูกค้าและสังคม, ความรับผิดชอบและนโยบายด้านการจัดการ, การให้ความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การจัดตั้งและดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ, การสร้างและขยายคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ, และความสามารถในการจัดวางระบบให้เหมาะสม 

ริโก้ได้รับการประเมินจาก JUSE ในระดับสูง เพราะเป็นองค์กรที่มีความพยายามในการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารระดับสูงและพนักงาน ทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างทีมด้านการบริหารและพนักงานภาคสนาม รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ทั่วทั้งบริษัทไปจนถึงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างมีคุณภาพ JUSE เล็งเห็นศักยภาพของริโก้ ผ่าน “RICOH Quality (RQ)” ซึ่งเป็นชุดเป้าหมายการจัดการคุณภาพสำหรับการพัฒนาการผลิตและการบริการ RQ เป็นหลักการที่ถูกเผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร โดยมี 11 ตัวชี้วัด เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะถูกประเมินอย่างเป็นธรรมในทุกๆ ปี 

วิสัยทัศน์ของริโก้สำหรับปี 2579 คือ “Fulfillment through Work” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปีจากปีที่ก่อตั้งบริษัท เราจะเดินหน้าแก้ปัญหาในสังคมผ่านธุรกิจต่อไป และทำให้วิสัยทัศน์ของเรากลายเป็นความจริง 

img

ที่มา:  RICOH USA  

 

News & Events

Keep up to date