ริโก้ ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ปี พ.ศ. 2567 ด้วยการจัดกิจกรรมในระดับโลกและระดับภูมิภาคเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม "Inspire Inclusion"

08 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว - ริโก้ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล (International Women's Day - IWD) ด้วยการจัดกิจกรรมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมความความตั้งใจในการสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมและการอยู่รวมกันผ่านธีมของวันสตรีสากลปีนี้ที่ชื่อว่า “Inspire Inclusion”

InternationalWomensDay_Landscape_PurpleOnWhite

วันสตรีสากล หรือวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองความสำเร็จทางสังคม เศรษฐกิจ เชื้อชาติ และการเมืองของผู้หญิง นอกจากนี้ยังเป็นวันที่เราสามารถเพิ่มการตระหนักรู้ถึงความเสมอภาคระหว่างเพศอีกด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักด้านการบริหารของริโก้ ซึ่งในปีนี้เราได้เฉลิมฉลองกิจกรรม IWD 2024 ผ่านกิจกรรมไลฟ์สตรีมเป็นครั้งแรกจากกรุงโตเกียวในวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา

ริโก้ ได้จัดกิจกรรม “2024 Ricoh Global IWD Symposium - Inspiring Inclusion Across Ricoh” โดยเชิญ คุณฮันนา เฮลิน ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสากลจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เพื่อแบ่งปันเรื่องราวในฐานะผู้นำผู้หญิง มีการพูดคุยจากผู้นำแต่ละกลุ่มธุรกิจและฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ริโก้ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายโดย คุณโจดี โอโน ศาสตราจารย์จาก School of International Corporate Strategy มหาวิทยาลัยฮิตตสึบาชิ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานถึง 100 ท่าน และผู้เข้าร่วมงานทางไกลถึง 500 ท่าน จาก 25 ประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

IWD-2024-Photo-1
IWD-2024-Photo-2
IWD-2024-Photo-3

ริโก้ ในฐานะบริษัทที่มีความหลากหลายของพนักงานในองค์กร รวมถึงมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก เราให้การสนับสนุนเป้าหมายของสหประชาชาติในการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทั้งนี้รวมถึงเป้าหมายข้อที่ 5 ของ SDG ที่ตอกย้ำถึงความเท่าเทียมทางเพศและการให้อำนาจให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน สิ่งเหล่านี้เป็นใจกลางของกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ริโก้ ดังนั้นเราจึงมีการกำหนดเป้าหมายให้มีผู้หญิงครองตำแหน่งผู้บริหารในระดับโลกถึง 20% โดยคาดว่าจะดำเนินการสำเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นี้

อากิระ โอยามะ ประธานและกรรมการผู้บริหารใหญ่ กล่าวว่า “หากเราจะมองหาวิธีในการสร้างคุณค่าต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เราทุกคนควรจะต้องยอมรับความสำคัญในเรื่องการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งทางเราได้เฉลิมฉลองกันผ่านกิจกรรมวันสตรีสากล นอกจากเรื่องนี้แล้ว เรายังต้องเคารพความหลากหลายในมิติอื่นๆอีกด้วย เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจ ช่วยให้เราบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเราได้ การทำงานร่วมกันโดยส่งเสริมเรื่องการอยู่ร่วมกันและการเคารพความหลากหลายในองค์กรนั้นจะทำให้เกิดนวัตกรรมที่ดียิ่งขึ้นได้”

บทสรุปกิจกรรมเฉลิมฉลอง วันสตรีสากล (IWD 2024) จากกลุ่มบริษัท ริโก้

งานสัมมนาระดับสากล 2024 Ricoh Global IWD Symposium - การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้กลุ่มบริษัทริโก้

 • กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม รวมถึงการสตรีมสดถึงกลุ่มบริษัทริโก้ทั่วโลก รวมถึงมีการเชิญบุคคลภายนอกเพื่อร่วมชมกิจกรรมอีกด้วย 
 • คุณฮันนา เฮลิน ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสากลจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ได้แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและความท้าทายที่ผ่านมาในฐานะผู้นำทางธุรกิจผู้หญิง คุณโจดี โอโน ศาสตราจารย์จาก School of International Corporate Strategy มหาวิทยาลัยฮิตตสึบาชิ ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีการนำทักษะของการเป็นผู้นำและการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันในระดับบุคคลและระดับองค์กร พวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริหารของ ริโก้ ให้ทำลายอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 
 • ผู้นำด้านธุรกิจและทรัพยากรบุคคลของ ริโก้ ได้แบ่งปันมุมมองและให้การสนับสนุนแนวคิดของงาน IWD 2024 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการอยู่ร่วมกัน
 • เราได้เชิญผู้เข้าร่วมงานที่จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ทั้งสิ้นจำนวน 100 ท่าน เป็นเพศหญิง 80 ท่าน และ เพศชาย 20 ท่าน ซึ่งมีความแตกต่างจากสัดส่วนของพนักงานบริษัท ริโก้ ในประเทศญี่ปุ่นอย่างสิ้นเชิง

การเฉลิมฉลองในระดับภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก
 • ข้อความจากวิดีโองานวันสตรีสากลจากผู้นำระดับภูมิภาคในวันที่ 8 มีนาคม  
 • การเฉลิมฉลองในแต่ละประเทศในวันที่ 8 มีนาคม
ยุโรป
 • กิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรีสากลในวันที่ 7 มีนาคม ซึ่งมีการอภิปรายระหว่างผู้นำจากทั่วภูมิภาค
 • กลุ่มบริษัทในภูมิภาคยุโรปในแต่ละประเทศ ต่างมีการเฉลิมฉลองในวิธีที่ต่างกันไป
ญี่ปุ่น
 • ผู้เข้าชมงาน IWD ระดับโลก จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม และมีการทยอยเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดตามมาอย่างต่อเนื่อง
ละตินอเมริกา
 • การถ่ายทอดสดกิจกรรมจากผู้บรรยายภายนอกและภายในบริษัทจากประเทศบราซิลในวันที่ 8 มีนาคม
อเมริกาเหนือ
 • การถ่ายทอดสดกิจกรรมจากผู้บรรยายภายนอกในวันที่ 6 มีนาคม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ความตั้งใจและการสร้างความตระหนักรู้ภายใต้กลุ่มบริษัทริโก้
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment

7 แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของกลุ่มบริษัทริโก้
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

รายงานเชิงบูรณาการของกลุ่มบริษัทริโก้ ประจำปี 2566
https://www.ricoh.com/-/media/Ricoh/Sites/com/about/integrated-report/pdf2023_e/P61-68_en_spread.pdf?rev=8fccf576d1734706ae8fffee1b53d0cc


News & Events

Keep up to date