ประธานกรรมการริโก้ส่งมอบข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายงานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศสุดขั้วแก่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ในนามประธานกรรมการร่วมของ JCLP

22 มิ.ย. 2566

22 มิถุนายน 2566, กรุงโตเกียว – ริโก้ประกาศว่า Jake Yamashita ประธานกรรมการบริษัทริโก้และประธานกรรมการร่วมของ Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP)* ได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายงานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศสุดขั้ว ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างสภาพอากาศที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566

งานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศสุดขั้วเป็นการจำลองสภาพภูมิอากาศรุนแรงด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อระบุให้แน่ชัดว่าสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนหรือไม่ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศสุดขั้วเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากงานวิจัยประเภทนี้สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ด้านสภาพอากาศที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างแม่นยำภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งงานวิจัยรูปแบบนี้มีสเกลขนาดใหญ่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยมีการวิเคราะห์สภาพอากาศที่รุนแรงในหลากหลายสถานการณ์อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

Ricoh Chairperson hands policy proposal on activating event attribution of climate change to Ministry of the Environment as Co-chair of JCLPจากซ้ายไปขวา: Naoki Nishizaw, รองประธานบริษัท Members; Jake Yamashita, ประธานกรรมการบริษัทริโก้, Tokuya Wada, รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม; Hiroko Miyazaki, กรรมการผู้จัดการบริษัท 3M Japan

ในข้อเสนอดังกล่าว JCLP มุ่งมั่นขยายระบบการวิจัยของญี่ปุ่น ทั้งด้านงบประมาณ โครงสร้าง และความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศสุดขั้วในญี่ปุ่น รวมถึงเพิ่มความรวดเร็ว ความครอบคลุม และการเผยแพร่เพื่อให้ข้อมูลแก่สังคมญี่ปุ่น จากการทำงานวิจัยนี้ JCLP หวังว่าจะชี้แจงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจน และกระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนรับรู้และเข้าใจความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นเรื่องที่พวกเขาควรสนใจ

JCLP เป็นกลุ่มพันธมิตรของบริษัทญี่ปุ่น 242 แห่งที่เชื่อมั่นว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนสามารถดำเนินไปควบคู่กัน โดยในเดือนมิถุนายน 2566 ริโก้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ JCLP และยังคงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการด้านสภาพอากาศผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มพันธมิตรนี้จัดขึ้น นอกเหนือจากคำปราศรัยของ Jake Yamashita ที่งาน Climate Week NYC ในปี 2561 แล้ว ริโก้ยังได้ประกาศสนับสนุน “Uniting Business and Governments to Recover Better” ของ United Nations Global Compact ในปี 2563 และบริษัทริโก้ยังเผยแพร่ข้อมูลและร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ริโก้จะส่งเสริมการสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทั่วโลก ไม่เพียงแต่โครงการในญี่ปุ่นอย่าง JCLP และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ ภายในประเทศ

*JCLP เป็นแนวร่วมของธุรกิจในญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำที่พร้อมเบิกทางสู่สังคมลดค่าคาร์บอน ในฐานะกลุ่มธุรกิจจากหลากหลายภาคส่วน แนวร่วมนี้มีสมาชิก 242 ราย รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่น (ข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2566) ยอดขายรวมคาดว่าจะอยู่ที่ 130 ล้านล้านเยน และความต้องการไฟฟ้ารวมกันประมาณ 65 เทระวัตต์/ชั่วโมง (รวมถึงธุรกิจในต่างประเทศ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 JCLP เป็นพันธมิตรการขนส่งระดับภูมิภาคของ Climate Group ในโครงการ RE100, EP100 และ EV100 ในญี่ปุ่น โดยแนวร่วมนี้กำลังทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่รัฐบาลท้องถิ่นไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน ดังเห็นได้จากการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับเมืองโยโกฮาม่า และการเป็นเจ้าภาพร่วมของ RE Action ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่เป็นเอกลักษณ์ในการสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงองค์กรอื่นๆ ประกาศใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100%

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Ricoh President & CEO hands policy proposal on climate crisis to the Prime Minister of Japan as Co-chair of JCLP

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

JCLP

Ricoh Group’s Participation in Initiatives and Advocacy Activities

เกี่ยวกับริโก้

Ricoh เป็นผู้ให้บริการด้านบริการดิจิทัลและโซลูชันการพิมพ์และภาพอย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

นำโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ริโก้ดำเนินงานทั่วโลกและเข้าถึงลูกค้ากว่า 200 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถขององค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะตลอดประวัติศาสตร์ 85 ปี ในปีการค้าที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566 ริโก้ กรุ๊ปมียอดขายทั่วโลก 2,134 พันล้านเยน (ประมาณ 16.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของริโก้ คือการส่งเสริมให้ผู้คนเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยการทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อทำให้อนาคตที่ยั่งยืนกลายเป็นจริง

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ricoh.com


News & Events

Keep up to date