ประธานกรรมการบริษัทริโก้ส่งมอบแผนนโยบายเร่งลดการปล่อยคาร์บอน ผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ในฐานะประธานร่วมของ JCLP

22 พ.ย. 2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กรุงโตเกียว – วันนี้ ริโก้ได้ประกาศว่า ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณเจค ยามาชิตะ ประธานกรรมการบริษัทริโก้และประธานร่วมของ Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP)* ได้ส่งมอบแผนนโยบายสำหรับกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้เป็นศูนย์ ผ่านการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว ให้กับคุณยาสุโตชิ นิชิมูระ รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีด้านการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาลญี่ปุ่น

โดยแผนนโยบายนี้มีการแนะนำให้พัฒนาความปลอดภัยของพลังงานและความสมดุลทางการค้าของญี่ปุ่น โดยการรับรองความสามารถในการแข่งขันและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล จากสถานการณ์ล่าสุดที่ได้นำการใช้พลังงานหมุนเวียนมาเป็นศูนย์กลางสำหรับแนวปฏิบัติในการป้องกันภาวะโลกร้อนและการลดการปล่อยคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยในแผนนโยบาย มีคำแนะนำสองประการ ดังนี้ 1. เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ให้บรรลุเป้าหมาย 1.5 องศาเซลเซียส โดยเพิ่มกำลังของมาตรการต่างๆ ในการขยายเทคโนโลยีที่ใช้จริงอยู่แล้ว เช่น การสร้างฉนวนกันความร้อน แผงโซลาร์เซลล์แบบติดหลังคา และพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (ZEV) และ ข้อ 2. การตั้งเป้าหมายเชิงรุก การพัฒนาแผนกลยุทธ์ และการใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ในการสร้างพลังงานลมนอกชายฝั่ง และเพิ่มอัตราการนำมาใช้จริงของโปรเจกต์ต่างๆ เหล่านี้

JCLP คือแนวร่วมของบริษัทญี่ปุ่น 247 แห่งที่เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจที่รุ่งเรืองและความยั่งยืนเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ณ เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2566 ริโก้เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง JCLP และยังคงเน้นย้ำความสำคัญของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นในนามของพันธมิตร นอกจากคำปราศรัยของคุณเจคในงาน Climate Week NYC เมื่อปี พ.ศ. 2561 แล้ว ริโก้ยังได้ประกาศสนับสนุนโครงการ “Uniting Business and Governments to Recover Better” จากข้อตกลงโลกของสหประชาชาติ (UNGC) ในปี พ.ศ. 2563 และบริษัทยังได้กระจายข้อมูลที่เกี่ยวข้องและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อย่างกระตือรือร้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ริโก้จะมุ่งดำเนินการสนับสนุนการตระหนักรู้ถึงสังคมอันยั่งยืนต่อไป ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมนำร่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนระดับโลก นอกเหนือจากโครงการที่จัดในญี่ปุ่น เช่น JCLP และกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ

Ricoh Chairperson hands policy proposal on accelerating decarbonizationจากซ้ายไปขวา: คุณอากิระ ฮายากาวะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และความยั่งยืน ORIX Corporation; คุณยาสุโตชิ นิชิมูระ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว; คุณเจค ยามาชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ริโก้ จำกัด; คุณคัตซึยะ เอโตะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป Asuene Inc.

* JCLP คือ พันธมิตรของกลุ่มธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะเป็นบริษัทชั้นนำ ซึ่งจำเป็นในเส้นทางสู่สังคมลดการปล่อยคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจข้ามสาขา จึงมีสมาชิกทั้งหมด 247 ราย อันประกอบไปด้วยบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566) ซึ่งยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ 168 ล้านล้านเยน และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมกันอยู่ที่ประมาณ 79 เทระวัตต์ต่อชั่วโมง (รวมถึงธุรกิจข้ามชาติด้วย) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 JCLP เป็นพันธมิตรด้านการจัดส่งระดับภูมิภาคของ Climate Group ผู้ส่งเสริมกิจกรรมนำร่องตามโครงการ RE100, EP100 และ EV100 ในประเทศญี่ปุ่น โดยกลุ่มนี้ทำงานร่วมกับองค์กรหลายฝ่าย ตั้งแต่ภาครัฐในท้องที่ไปจนถึงองค์กรนานาชาติต่างๆ ดังที่ลงนามไว้ในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือรอบด้านกับเมืองโยโกฮามา และผู้ก่อตั้งร่วมของ RE Action โครงการนำร่องของประเทศญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงองค์กรอื่นๆ เพื่อประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Ricoh Chairperson hands policy proposal on activating event attribution of climate change to Ministry of the Environment as Co-chair of JCLP
Ricoh President & CEO hands policy proposal on climate crisis to the Prime Minister of Japan as Co-chair of JCLP

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

JCLP
Ricoh Group's Participation in Initiatives and Advocacy Activities