ริโก้ยังคงได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good, FTSE Blossom Japan และ MSCI Japan Empowering Women

30 ก.ค. 2564

กรุงโตเกียว 30 กรกฎาคม 2564 - บริษัท ริโก้ จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ในดัชนี FTSE4Good Index Series, FTSE Blossom Japan Index และ MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) อีกครั้ง ซึ่งดัชนีเหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับการลงทุนในด้านสภาพแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Investment) ทั้งนี้ ริโก้ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนี FTSE4Good Index อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 18 ปีแล้ว และถูกเลือกให้เป็นบริษัทที่อยู่ใน FTSE Blossom Japan Index และ MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) ตั้งแต่ดัชนี้เหล่านี้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2017

แนวทางความยั่งยืนของริโก้นั้นมีเป้าหมายเพื่อไล่ตามสังคมแห่งความยั่งยืนผ่านหลักการ Three Ps Balance ได้แก่ ความเจริญรุ่งเรือง (เศรษฐกิจ), ผู้คน (สังคม) และโลก (สิ่งแวดล้อม) เพื่อให้ตระหนักถึงสังคมในอุดมคตินี้ ริโก้ได้แบ่งประเด็นสำคัญเจ็ดประการออกเป็นสองส่วน ได้แก่ “การแก้ไขประเด็นทางสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง” โดยตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ ESG จำนวน 17 เป้าหมายและพยายามที่จะรวมเป้าหมายเหล่านั้นเข้ากับความพยายามทั่วทุกกลุ่ม

ผู้บริหารระดับสูงของริโก้ได้จัดตั้งให้ “ความหลากหลาย” และ “การจัดการชีวิตและการทำงาน” เป็นหนึ่งใน กลยุทธ์การเติบโตและได้ขับเคลื่อนความริเริ่มต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง เริ่มตั้งแต่ปี 2020 เราได้กำหนดให้ “ความหลากหลาย และ การรวมเข้าด้วยกัน” เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญซึ่งจะถูกจัดตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง เราได้กำหนดสัดส่วนของตำแหน่งผู้จัดการหญิงให้เป็นเป้าหมายของ ESG และเพิ่มความพยายามในการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานและการให้ความสนับสนุนในอาชีพ นอกจากนี้ริโก้ได้เข้าร่วมแคมเปญ 30% Club Japan ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2020 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนของตำแหน่งผู้บริหารหญิงในองค์กร

ริโก้จะให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่ได้ตกลงกันโดยประชาคมโลก โดยการแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจและตระหนักถึงสังคมแห่งความยั่งยืน

FTSE Russell – บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของกลุ่ม London Stock Exchange (LSE) ได้คัดเลือกบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน FTSE4Good Index ตั้งแต่ปี 2001 โดยเน้นที่บริษัทที่แสดงถึงการมีแนวทาง ESG ที่เข้มข้น

FTSE Blossom Japan Index ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2017 โดยโฟกัสที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นเป็นหลัก และดัชนีนี้ถูกนำไปใช้โดย Government Pension Investment Fund (GPIF) และกำหนดให้เป็นดัชนีสำหรับการลงทุนใน ESG

MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) ถูกสร้างขึ้นในปี 2017 เพื่อใช้ในการประเมินว่าบริษัทต่างๆ นั้นสนับสนุนและรักษาระดับความหลากหลายทางเพศไว้อย่างไร

* การลงทุน ESG คือการลงทุนที่จะถูกพิจารณามากกว่าผลประกอบการทางการเงินของบริษัท แต่ยังคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลด้วย การลงทุน ESG นั้นอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติ ESG ที่ดีที่จะขจัดความเสี่ยงได้ ซึ่งข้อมูลเช่นนั้นไม่สามารถถูกรวบรวมได้โดยรายงานทางการเงินปกติ นอกจากนี้ การลงทุน ESG นั้นสามารถนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและการสร้างผลกำไรที่มากขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทเหล่านั้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

News & Events

Keep up to date