ริโก้ประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือน Global SDGs Action Month

31 พ.ค. 2567

สร้างความตระหนักรู้ของพนักงานเกี่ยวกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่แบ่งแยก และการริเริ่มโครงการ DEI เพื่อเร่งการดำเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 – ริโก้ได้ประกาศอีกครั้งว่าเดือนมิถุนายนเป็น “Global SDGs Action Month” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมศักยภาพพนักงานด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงความพยายามใน การดำเนินการที่สอดคล้องกับ SDGs ของริโก้ และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการริเริ่ม Groupwide นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสามัคคี ทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของริโก้ต่อการบรรลุเป้าหมาย SDGs

ปีนี้ถือเป็นวันครบรอบ 19 ปี นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2549 ของ “Global Ricoh Eco Action” ประจำปี ซึ่งได้จัดขึ้นในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนัก และดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “Global SDGs Action Month” จนถึงปัจจุบัน และยังเป็นเวทีให้พนักงานได้ดระหนักและดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่เพียงแต่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ เช่น มาตรการรับมือภาวะโลกร้อนเพื่อตระหนักถึงการบรรลุซึ่งการเป็นสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแก้ปัญหาสังคมในวงกว้างด้วย

Ricoh Global SDGs Action Day 2024 logo

สำหรับกลุ่มริโก้ พนักงานแต่ละคนจะต้องสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นองค์กรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ตามปรัชญานี้ ริโก้ได้วางความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารจัดการ

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของความเท่าเทียมในการให้การสนับสนุนและจัดเตรียมทรัพยากร เพื่อรับมือกับความท้าทายและสถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลแล้ว ริโก้จึงได้เร่งดำเนินการโครงการริเริ่มด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก (DEI) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีพนักงานที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด Global SDGs Action Month 2024 ของ DEI นั้น ริโก้จะมุ่งเน้นไปที่ Equity ในระหว่างเดือนนี้ ภายใต้ข้อความ "What is Equity?" จะช่วยให้พนักงานเข้าใจความหมายของคำว่า Equity และใช้กรณีศึกษาจากโครงการริเริ่มของริโก้ และชีวิตประจำวันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Equity ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Akira Oyama ประธานและซีอีโอกล่าวว่า “DEI มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตัวตนของเราและกับธุรกิจของเรา ตลอดการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเราเป็นเวลาหนึ่งเดือนและการอุทิศตนต่อ SDGs ตลอดเดือน Global SDGs Action Month 2024 ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานริโก้ทุกคน สามารถวางรากฐานสำหรับนวัตกรรมและขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจโดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่าง ให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วม”

Ricoh Global SDGs Action 2024 Overview

ระยะเวลา
1–30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์
"เพื่อทำความเข้าใจ DEI และการดำเนินการเกี่ยวกับ DEI เพื่อเร่งการดำเนินการของธุรกิจที่สอดคล้องกับ SDGs"

กิจกรรม

 • เรื่องราวของแนวคิดริเริ่ม DEI ของริโก้ - "ความสำเร็จผ่านการทำงาน" สำหรับเราทุกคน
  โดยการแนะนำความคิดและการกระทำของพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับ DEI ในแต่ละบริษัทและแผนกต่างๆ ภายในกลุ่มริโก้กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ DEI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการดำเนินการ
 • กิจกรรมเชิงโต้ตอบภายใน: การสร้างสะพาน - การดำเนินการส่วนบุคคลเพื่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก
  ผ่านขั้นตอนที่ 1 (การตระหนักรู้: เกมบิงโกเพื่อค้นหาความเท่าเทียมรอบ ๆ ผู้เข้าร่วม) และขั้นตอนที่ 2 (การทำความเข้าใจและการดำเนินการ: เวิร์กช็อป) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนถึงการกระทำในแต่ละวัน และทำความเข้าใจว่ากรอบความคิดและการกระทำของพนักงานแต่ละคนสามารถสร้างโอกาสให้พนักงานที่หลากหลายเข้าร่วมได้ และเปล่งประกายด้วยความเที่ยงธรรม
 • เหตุใด DEI จึงมีความสำคัญ - ความมุ่งมั่นและ Passion ของผู้บริหารระดับสูง
  โดยการแชร์ความคิดของผู้บริหารเกี่ยวกับ DEI พนักงานจะได้รับการส่งเสริมในการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ DEI และดำเนินการ DEI โดยรวมของกลุ่มริโก้
 • แบบสำรวจ SDGs Penetration
  พนักงานทั่วโลกทุกคนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสำรวจนี้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างงานของพวกเขากับ SDGs

กิจกรรมแต่ละภูมิภาค

 1. ญี่ปุ่น
  • จัดสัมมนาและหารือในสถานที่ทำงาน และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนดำเนินการเกี่ยวกับ DEI
 2. ยุโรป
  • แชร์ความสำคัญของ DEI ที่มีต่อธุรกิจของริโก้และพนักงานผ่านบทความและวิดีโอ
  • สนับสนุนให้พนักงานทั่วทั้งบริษัทที่ดำเนินงานใน EMEA แบ่งปันเรื่องราวว่าทำไมจึงต้องมี DEI
 3. อเมริกาเหนือ
  • นำเสนอกรณีศึกษาของ SDG และ DEI ของริโก้ ผ่านแนวคิดผู้บริหาร ความสำเร็จของลูกค้า และประวัติศาสตร์อันยาวนานของริโก้ในด้านความครอบคลุมและนวัตกรรมที่ยั่งยืนระดับแนวหน้า
  • การเฉลิมฉลองในวาระวันสิ่งแวดล้อมโลก Pride Month วันที่ 19 มิถุนายน (สหรัฐอเมริกา) และเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชนพื้นเมืองแห่งชาติ (แคนาดา) เพื่อนำเสนอ SDGs ในการดำเนินการทั่วทั้งภูมิภาค
  • เฉลิมฉลองและส่งเสริมการเปิดตัวแดชบอร์ดบริการด้านความยั่งยืนรายแรกของอุตสาหกรรม เสริมศักยภาพบริษัทต่างๆ ในการวัด รายงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน scope 3
 4. ละตินอเมริกา
  • เปิดตัวไมโครเลิร์นนิงด้านความเท่าเทียม
 5. เอเชียแปซิฟิก
  • เสนอหลักสูตรอีเลิร์นนิงและวิดีโอ Equity สำหรับพนักงาน
  • เปิดตัว DEI และวันสิ่งแวดล้อมโลก และแบ่งปันข้อความจากฝ่ายบริหารและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ DEI แก่พนักงาน ในกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งที่อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำ Las Pinas-Paranaque
  • แชร์วิดีโอสั้นๆ ของพนักงานริโก้ ประเทศสิงคโปร์สิบคนที่สาธิตวิธีกล่าวคำทักทายง่ายๆ ในภาษาของพวกเขา เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความซาบซึ้งในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในหมู่พนักงาน
  • บริจาคแท่นวางริโก้ Scooter ที่ทำจากผงหมึก/เครื่องจักรของ Ricoh รีไซเคิลให้กับ The Kindness Collective ในนิวซีแลนด์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Ricoh's approach to sustainability and the Sustainable Development Goalshttps://www.ricoh.com/sustainability/materiality

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Ricoh declares June as Global SDGs Action Monthhttps://www.ricoh.com/info/2023/0531_2