ผืนป่าริโก้เอนะ ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่ OECM โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น

10 ต.ค. 2566

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ได้ประกาศเปิดตัวผืนป่าริโก้ในเมืองเอนะ ซึ่งเป็นป่าของริโก้ในเมืองเอนะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นพื้นที่ OECM (พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่ใช่พื้นที่คุ้มครอง ซึ่งได้รับการบริหารจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการบริการของระบบนิเวศและคุณค่าทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใบรับรองนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรับรอง OECM ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าริโก้เอนะ (Ricoh Ena Forest) ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานที่ดำเนินการโดย Ricoh Elemex Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในส่วนการผลิตของกลุ่มริโก้ โดยมีพื้นที่มากกว่า 250 ไร่ ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธุ์พืชมากกว่า 300 สายพันธุ์ รวมถึงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และแมลงหายาก ริโก้เริ่มต้นการอนุรักษ์ป่าไม้ในฐานะกิจกรรมอาสาสมัครของพนักงาน ณ ที่แห่งนี้ในปี 2553 โดยสืบเนื่องมาจากการขับเคลื่อนของการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 10) ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2557 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ริโก้ได้เปิดตัวสภา Ena Forest  Nakasendo Satoyama ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสมาคมและธุรกิจของชุมชนในท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหากำไร และริโก้ นอกเหนือจากกิจกรรมการดูแลพื้นที่ป่าไม้แล้ว สภายังได้ขยายขอบเขตรวมถึงกิจกรรมการสังเกตธรรมชาติ และกิจกรรมการติดตามสิ่งมีชีวิต ปัจจุบันพื้นที่ป่าแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่เด็กและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ

*Ricoh Elemex ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีความแม่นยำ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องถ่ายเอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ LPG ที่รวบรวม "เทคโนโลยีการประมวลผลที่แม่นยำ”

กิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีมาอย่างยาวนานของพื้นที่ป่าริโก้เอนะ (Ricoh Ena Forest) ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นและได้รับการรับรอง OECM ซึ่ง OECM เป็นความคิดริเริ่มของกระทรวงสิ่งแวดล้อมในญี่ปุ่น โดยอ้างอิงตาม G7 2573 Nature Compact จากการประชุมสุดยอด G7 Cornwall ในเดือนมิถุนายน ปี 2564 ซึ่งกำหนดว่าประเทศ G7 จะต้องเป็นผู้นำว่าด้วยการเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์หรือปกป้องที่ดิน ชายฝั่ง และทะเลอย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 (30by30) โดยระบบการรับรอง OECM ได้มีการเปิดตัวในปีนี้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทริโก้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ 30by30 เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ นับตั้งแต่มีการก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน ปี 2565

และเพื่อเป็นการปกป้องสัตว์หายากในท้องถิ่น เช่น ผีเสื้อ Luehdorfia japonica และแมลงปอ Nannophya pygmaea นั้น ริโก้จะส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างป่าซึ่งมีรากฐานมาจากชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคม "เชิงบวกต่อธรรมชาติ" และ "การตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์" ในการป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมุ่งสู่แนวทางการฟื้นฟู ริโก้กำลังปฏิบัติงานเพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงด้านความหลากหลายทางชีวภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจของเรา โดยผ่านการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีการรักษาและปรับปรุงความสามารถในการฟื้นฟูของโลกอีกด้วย

Nature-observation-event-at-Ricoh-Ena-Forest
กิจกรรมสังเกตธรรมชาติที่ป่าริโก้เอนะ
Luehdorfia-japonica
ผีเสื้อ Luehdorfia japonica
Nannophya-pygmaea
แมลงปอ Nannophya
30by30-Alliance-for-biodiversity
30by30 พันธมิตรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ :
https://www.ricoh.com/sustainability/environment/biodiversity

การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่ป่า :
https://www.ricoh.com/sustainability/environment/biodiversity/initiative/forest_stakeholder


News & Events

Keep up to date