ริโก้ลงนามในแคมเปญ “Business Ambition for 1.5°C”

16 ต.ค. 2563

ริโก้ประกาศลงนามในแคมเปญ “Business Ambition for 1.5°C” โดยแคมเปญนี้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของ UN GC (United Nations Global Compact โครงการความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ) กลุ่ม We Mean Business Coalition และ SBTi (Science Based Targets initiative) ซึ่งมุ่งมุ่นที่จะลดอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นจากภาวะโลกร้อนให้ไม่เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียสจากยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 ซึ่งกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ ก็ได้ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยในตอนนี้ได้มีฝ่ายบริหารระดับสูงของบริษัทกว่า 300 บริษัทร่วมสนับสนุน

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ริโก้ได้ปรับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่จากการเปลี่ยนแปลงเทรนด์โลกในเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยได้ปรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรจาก 30% เป็น 63% ในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2558 และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SBTi จากการตั้งเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ริโก้จะยังคงประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานทดแทนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการตระหนักถึงสังคมคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ผ่านการเข้าร่วมโครงการริเริ่มต่างๆ ในระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับ RICOH

RICOH ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและบริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เปิดให้ทุกคนสามารถทำงานในรูปแบบที่อัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งกว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น RICOH ได้ผลักดันนวัตกรรมต่างๆ จนขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันจัดการเอกสารชั้นนำ บริการด้านไอที งานพิมพ์ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และระบบเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น

กลุ่ม RICOH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาดำเนินงานอยู่ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ทางกลุ่ม RICOH มียอดจำหน่ายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 2,008 พันล้านเยน (ประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.ricoh.co.th


News & Events

Keep up to date