ริโก้ยกระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ (Scope 3)

14 ก.ค. 2566

การแสดงปริมาณและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั่วโลกในหมวดที่ 4: การขนส่งและการกระจายสินค้า

ณ กรุงโตเกียว 13 กรกฎาคม 2566 – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้จัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในห่วงโซ่อุปทานขอบเขตที่ 3 (Scope 3) โดยมุ่งเน้นความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลยุทธ์การจัดการกลางปีในลำดับที่ 21 ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้ริโก้บรรลุเป้าหมายต่อไป รวมถึงการดำเนินการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละหมวดภายใต้ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) คือ หมวด 1 การซื้อวัตถุดิบและบริการ หมวด 4 การขนส่งและกระจายสินค้าต้นทาง และหมวด 11 การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย

ในปี 2560 ริโก้ชี้แจงความมุ่งมั่นที่จะกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าแบบเสมือนจริงและเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593 โดยได้รับการอนุมัติจาก Science Based Targets Initiative (SBTi) ในปี 2563 ว่าเป้าหมายของริโก้สอดคล้องกับเกณฑ์ 1.5°C ของ SBTi ริโก้มีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ถึง 63% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีการค้า 2558 ซึ่งอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 (Scope 3) ในปี 2573 เทียบกับปีการค้า 2558 ถูกกำหนดไว้ที่ 40% โดยเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 (Scope 3) ครอบคลุม 83%*1 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

Ricoh-enhances-GHG-emission-reduction

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาริโก้ได้มีการปรับปรุงหมวดที่ 1: สินค้าและบริการที่ซื้อ และหมวดที่ 11: การใช้สินค้าที่ขายไปแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ในหมวดที่ 4: การขนส่งและการกระจายสินค้า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ตามสถานะการขนส่งจริง และการนำเครื่องมือใหม่มาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ ทำให้ริโก้สามารถปรับปรุงแก้ไขการลดปริมาณก๊าซในหมวดที่ 4 ได้

ความตั้งใจหลักตามหมวดหมู่

หมวดที่ 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อวัตถุดิบและบริการ (Purchased goods and services)

ริโก้ได้ดำเนินการใช้วัสดุรีไซเคิล ลดขนาด และน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 รุ่นล่าสุด*2 ที่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในประเทศญี่ปุ่น ได้ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม*3 ซึ่งมีอัตราการใช้พลาสติกรีไซเคิล 50%*4 คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของยอดรวมการลดทรัพยากรใหม่ในปีการค้า 2566

ทั้งนี้ริโก้จะยังคงปรับปรุงมาตรการลดการใช้ รวมถึงขยายอัตราส่วนวัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

หมวดที่ 4 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการขนส่งและกระจายสินค้าต้นทาง (Upstream transportation and distribution)

ริโก้จะเปลี่ยนการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งส่วนใหญ่เป็นวิธี “ตัน-กิโลเมตร” ซึ่งเป็นการคำนวณตามน้ำหนักและระยะทางของสินค้าที่ขนส่งและวิธีการขนส่ง จากวิธีการขนส่งตามต้นทุนแบบเดิม การขยายตัวไปทั่วโลกของวิธี “ตัน-กิโลเมตร” ผ่าน Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework*5 ที่ได้รับการอนุมัติโซลูชันการจำลองภาพด้วย BigMile*6 ที่จะช่วยให้ริโก้สามารถสะท้อนสถานะการขนส่งต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แม่นยำยิ่งขึ้น

หลังจากที่เริ่มใช้ครั้งแรกใน EMEA ในปีงบประมาณ 2563 ขอบเขตของโซลูชันจากปีการค้า 2565 ได้ขยายการติดตามร่องรอยที่หลงเหลือของก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งภายในภูมิภาคอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา และระหว่างภูมิภาคของต้นกำเนิดและปลายทางของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นเกือบ 70%*7 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในประเภทที่ 4

ประเภทที่ 11: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจำหน่าย (Use of sold products)

ริโก้ทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ International Energy Star Program ซึ่งเป็นฉลากสิ่งแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงานระดับสากล และแสดงความภาคภูมิใจในประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 รุ่นล่าสุด*2 ที่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในประเทศญี่ปุ่นได้ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป*8 (TEC2018)*9 ด้วยเทคโนโลยี Quick Start-Up (QSU) สีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของริโก้ และริโก้จะยังคงมุ่งมั่นในการประหยัดพลังงานต่อไป

มิคาโกะ ซูซูกิ เจ้าหน้าที่องค์กรของริโก้ ที่รับผิดชอบด้าน ESG และการบริหารความเสี่ยงกล่าวว่า “ฉันยินดีที่ได้แบ่งปันโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 (Scope 3) ของริโก้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งในความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่ตระหนักถึงสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 (Scope 3) ฉันรู้สึกตื่นตัวกับการเสริมสร้างวิธีการที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายและทำให้ลูกค้ามั่นใจในความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนพวกเขาในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดระดับการปล่อยก๊าซ”

*1 FY2022 actual
*2 Launched in February 2023 in Japan RICOH IM C6010 /C5510 /C4510 /C3510 /C3010 /C2510 /C2010
*3 March 2023 Research-based North America Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPAT) Registry
*4 Percentage of plastic recovered material used to total plastic volume
*5 GLEC (Global Logistics Emissions Council) framework: The global method of calculating and reporting logistics emissions.
*6 Headquartered in the Netherlands, BigMile is a digital workstation specialist focused on reducing the environmental impact of supply chains and logistics. https://bigmile.eu/
*7 Partially include GHG emission calculation using the transportation-cost-based method
*8 Ricoh research as of February 6, 2023, based on The Energy Conservation Center, Japan web content on comparison between International Energy Star Program products (digital full-color MFP with from 25 to 60 pages per minute copy, fax, and scanning functions)
https://www.ricoh.co.jp/products/list/ricoh-im-c6010-c5510-c4510-c3510-c3010-c2510/point1#04 (Japanese)
*9 Value based on established measurement method by International Energy Star Program

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานเกี่ยวกับ ESG ของริโก้

การบรรลุผลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลกำไรไปพร้อมๆ กัน


News & Events

Keep up to date