ริโก้ก่อตั้งกองทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม

08 พ.ย. 2566

เร่งการเปลี่ยนแปลงสู่บริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลด้วยการสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กรุงโตเกียว – วันนี้ บริษัท ริโก้ จำกัด (คุณอากิระ โอยามะ ซีอีโอและประธานบริษัท ในนาม “ริโก้”) ได้ประกาศก่อตั้งกองทุนนวัตกรรมริโก้ ซึ่งเป็นเงินทุนจัดสรรจากบริษัทแม่ (Corporate Venture Capital: CVC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในแวดวงสินค้าระหว่างธุรกิจ (B2B) โดยกองทุนนี้มุ่งเน้นที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสตาร์ทอัพชั้นนำที่ขับเคลื่อนการบริการด้านดิจิทัล

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ริโก้ได้ผลักดันนวัตกรรม ผ่านการบริหารจัดการกองทุน CVC สำหรับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ และโปรแกรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม TRIBUS ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทภายนอก รวมถึงฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบรับกับตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้จึงเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่บริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลของริโก้

กองทุนนี้มุ่งสนับสนุนสตาร์ทอัพในเรื่องเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการทำงานแบบสร้างสรรค์สำหรับส่วนหน้างานและส่วนออฟฟิศเป็นหลัก และตระหนักถึงประเด็นสถานที่ทำงานแบบดิจิทัล โดยริโก้จะใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าทั่วโลกและความสามารถในการรับมือกับลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพ รวมถึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและมีส่วนร่วมในสังคมที่ยั่งยืน โดยการสร้างนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงการทำงานของพนักงาน ผ่านการทำงานร่วมกันละสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นหลักในการลงทุน

 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
  ลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมงานที่สร้างสรรค์ในการสร้างแนวคิดและคุณค่าใหม่ๆ ผ่านการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ขณะที่ใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและทีมต่างๆ ด้วย
 2. สถานที่ทำงานแบบดิจิทัล
  ลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมสถานที่ทำงานแบบดิจิทัล ช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดและเวลาใดก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ทำงานได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 3. การเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีดิจิทัล
  ลงทุนในธุรกิจที่มุ่งมั่นให้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดได้อย่างอิสระและปลอดภัย ไม่ว่าจะมีภูมิหลังแบบไหนก็ตาม
 4. เศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนเป็นศูนย์
  ลงทุนในธุรกิจที่เร่งให้เกิดความสำเร็จของสังคม Net-Zero ด้วยการตระหนักและปรับปรุงการทำงานและกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นต่อสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

ภาพรวมของกองทุนนวัตกรรมริโก้

กองทุนดำเนินการลงทุนในสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มเติบโต ร่วมกับบริษัท SBI Investment (คุณโยชิทากะ คิตาโอะ ประธานบริษัท) ในฐานะหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินร่วมกันอย่างไม่จำกัดจำนวน และมีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนนี้

ชื่อกองทุนอย่างเป็นทางการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองทุนนวัตกรรมริโก้ การลงทุนลำดับที่ 1

ชื่อธุรกิจ
กองทุนนวัตกรรมริโก้

วันที่ก่อตั้ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ขอบเขตเงินทุน
5 พันล้านเยน (1.17 พันล้านบาท)

ระยะเวลาดำเนินการ
10 ปี


News & Events

Keep up to date