ริโก้ ถูกจัดให้อยู่ใน “A List” โดย CDP สำหรับความเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ

08 ธ.ค. 2564

ความพยายามของเราได้รับการยอมรับเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน

กรุงโตเกียว วันที่ 8 ธันวาคม 2564 - ริโก้ในฐานะผู้นำระดับสากลในด้านองค์กรแห่งความยั่งยืนได้รับการยอมรับโดยถูกจัดให้อยู่ในองค์กรระดับ “A List” ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปี 2564 โดย CDP* ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินระบบการเปิดเผยข้อมูลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก

โดย “A List” ที่ถูกจัดโดย CDP นั้นประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินการ กลยุทธ์ และผลลัพธ์ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP ได้ประเมินบริษัทจำนวนเกือบ 12,000 แห่งทั่วโลกในปีนี้ ซึ่ง “A List” ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2564 นี้ ประกอบไปด้วยบริษัทจำนวน 200 แห่ง โดยมี 55 แห่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองที่ริโก้ได้รับการยอมรับให้อยู่ในลิสต์ดังกล่าว

ความพยายามระดับนานาชาติของริโก้ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลอย่างครอบคลุม นำไปสู่การยอมรับในระดับ "A list" ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2564 นอกจากนี้ในปี 2561 ริโก้ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Task Force ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทางการเงินของธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures หรือ TCFD) และในเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ริโก้ได้เพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภายในปี 2573 จากเดิม 30% เพิ่มขึ้นเป็น 63% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2558 โดยเป้าหมายใหม่นี้ผ่านการอนุมัติจาก SBTi* ทำให้เห็นถึงความพยายามของริโก้ในการพยายามจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 °C เหนือระดับก่อนอุตสาหกรรม

ริโก้ได้กำหนดให้ “การตระหนักถึงสังคมปลอดคาร์บอน” ให้เป็นหนึ่งใน 7 ประเด็นสำคัญที่จะช่วยจัดการกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และเพื่อให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จ ริโก้ได้กำหนดเป้าหมาย ESG สำหรับอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียนนอกเหนือจากอัตราการลดก๊าซเรือนกระจก และได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทางสังคมผ่านธุรกิจ สืบเนื่องจากเป้าหมายในด้านคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2593 ริโก้จะเดินหน้าสนับสนุนการตระหนักถึงสังคมปลอดคาร์บอนทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่าผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานอย่างหนักแน่น การใช้พลังงานทดแทนเชิงรุก และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการริเริ่มระดับนานาชาติ

 

*1 CDP คือองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ขับเคลื่อนบริษัทและรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการปกป้องผืนป่า ในปี 2564 นักลงทุนกว่า 590 รายที่มีทรัพย์สินมากกว่า 110 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และผู้ซื้อรายใหญ่ 200 รายที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง 5.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขอให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และโอกาสผ่านแพลตฟอร์มของ CDP องค์กรจำนวนมากกว่า 14,000 แห่งจากทั่วโลกได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน CDP ในปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทจำนวนมากกว่า 13,000 แห่งที่มีมูลค่ากว่า 64% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วโลก และอีกกว่า 1,100 เมือง รัฐ และภูมิภาค เช่นเดียวกับ TCFC CDP มีฐานข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคะแนนจาก CDP ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจด้านการลงทุนและการจัดซื้อเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ปลอดคาร์บอน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น CDP เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการ Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda และโครงการ Net Zero Asset Managers

*2 SBTi เกิดจากความร่วมมือระหว่าง CDP, UN Global Compact World Resources Institute และ World Wildlife Fund ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทชั้นนำสามารถกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง