ริโก้ติดอันดับดัชนีระดับโลก Dow Jones Sustainability ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

13 ธ.ค. 2566

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในดัชนี Dow Jones Sustainability (DJSI World Index) ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ในด้าน ESG (Environmental หรือด้านสิ่งแวดล้อม, Social หรือด้านสังคม, และ Governance หรือด้านธรรมาภิบาล) โดยได้รับเลือกมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Dow Jones Sustainability World Index logo

DJSI ซึ่งเรียบเรียงโดย Dow Jones & Company และ S&P Global บริษัทด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนด้านความยั่งยืน เป็นดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลกตัวแรกที่ประเมินความยั่งยืนของบริษัทต่างๆ ในแง่มุมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม

DJSI ตรวจสอบบริษัทใหญ่ๆ กว่า 3,500 แห่งทั่วโลก และคัดเลือกเพียง 321 บริษัทเท่านั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี DJSI ในปีนี้ ท่ามกลางบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกว่า 35 แห่ง และอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในออฟฟิศ ริโก้ได้รับการประเมินระดับสูง ในแง่ของ "การปกครองและเศรษฐกิจ" "สิ่งแวดล้อม" และ "สังคม" โดยได้รับคะแนนสูงสุดในส่วนอุตสาหกรรมนี้ สำหรับผลการประเมินโดยรวม ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นอกจากนี้ ริโก้ยังติดอันดับดัชนีด้านความยั่งยืนของดาว โจนส์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (DJSI Asia Pacific) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 อีกด้วย

ซึ่งแนวคิดของริโก้สำหรับความยั่งยืน คือ การแสวงหาสังคมอันยั่งยืน ผ่านแนวคิด Three Ps Balance อันประกอบไปด้วย People (ชุมชน), Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ), Planet (สิ่งแวดล้อม) และเพื่อตระหนักถึงสังคมอันเป็นที่ปรารถนานี้ ริโก้จึงได้ระบุประเด็นหลัก 7 ประการใน 2 ส่วน คือ “การแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ” และ “โครงสร้างการบริหารที่แข็งแรง” และกำหนดเป้าหมาย ESG 16 ข้อ ให้เชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหานี้ โดยริโก้จะมุ่งมั่นสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคม และปรับตัวเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs) ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดัชนี Dow Jones Sustainability (DJSI)

ความยั่งยืนของริโก้