ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability World Index ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

17 พ.ย. 2564

ริโก้ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีคะแนนสูงที่สุดในด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและเครื่องใช้ไฟฟ้าในออฟฟิศ*1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ริโก้ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่อยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) ติดต่อกันเป็นปีที่สอง

ซึ่งดัชนี้ DJSI นี้เป็นหนึ่งในดัชนี ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ดัชนี DJSI ซึ่งรวบรวมโดยบริษัท S&P Dow Jones ในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลกรายแรกในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคม โดยกระบวนการคัดเลือกนี้ถือว่าเข้มงวดที่สุดโดยพิจารณาจากจำนวนคำถามและความลึกของข้อมูล

ในปีนี้ DJSI ได้ตรวจสอบบริษัทจำนวนประมาณ 3,500 แห่งจากทั่วโลก และได้คัดเลือก 322 บริษัทให้อยู่ใน DJSI World Index โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ริโก้ได้รับคะแนนสูงสุดจากบริษัททั้งหมดจำนวน 34 แห่งในกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ และอุตสาหกรรมออฟฟิศอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกโดย S&P ทั้งนี้ริโก้ได้คะแนนสูงสุดใน 10 หมวดหมู่ต่อไปนี้ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการนวัตกรรม การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านสภาพอากาศ การรายงานทางสังคม การดึงดูดและการรักษาผู้มีความสามารถ การเป็นพลเมืองขององค์กรและการมีส่วนร่วมทางสังคม และค่าครองชีพ นอกเหนือจากดัชนี DJSI World Index แล้วนั้น ดัชนี DJSI Asia/Pacific Index ยังได้เลือกริโก้ให้อยู่ในดัชนีติดต่อกันเป็นปีที่สี่แล้ว

ริโก้ได้กำหนดประเด็นสำคัญ 7 ประการเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมผ่านธุรกิจและรักษาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง โดยเป้าหมาย ESG ทั้ง17 เป้าหมายเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญแต่ละประเด็นและฝังอยู่ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด ทั้งนี้ริโก้มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและพยายามอย่างยิ่งที่จะเดินหน้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

ริโก้มุ่งมั่นที่จะมอบความเป็นเลิศเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนความยั่งยืนต่อไป

*1 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 

News & Events

Keep up to date