ริโก้เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน

27 มิ.ย. 2566

27 มิถุนายน 2566, กรุงโตเกียว – วันนี้ ริโก้ได้ประกาศว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อองค์กรชั้นนำด้านสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2566 ท่ามกลางบริษัทอื่นๆ อีก 275 แห่ง ซึ่งรายชื่อเหล่านี้รวบรวมโดย Financial Times และผู้ให้บริการการวิจัยอย่าง Statista โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบริษัทในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยมลพิษระหว่างปี 2559 ถึง 2564 จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทที่เข้าร่วม สัดส่วนการลดลงนี้คำนวณจากการเพิ่มและลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เทียบกับรายได้ของแต่ละบริษัท และความโปร่งใสเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 นอกจากนี้ คะแนน CDP และการรับรองโครงการ Science Based Target (SBTi) ก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย

Wind turbine energy generators on wind farm

ในเดือนเมษายน 2560 ริโก้เป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกที่เข้าร่วม RE100 ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ประกอบด้วยธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก โดยธุรกิจเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และได้ตั้งเป้าหมายระดับสูง นั่นก็คือ การพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ให้ได้ 63% และขอบเขตที่ 3 ให้ได้ 40% ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีการค้า 2558 เป้าหมายนี้ได้รับการอนุมัติโดย SBTi และสอดคล้องกับเป้าหมายของ Paris Agreement เพื่อรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5°C นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ริโก้ได้ตั้งเป้าหมายการจัดหาพลังงานหมุนเวียนภายในปี พ.ศ. 2573 จาก 30% เป็น 50% เพื่อเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% ภายในปี พ.ศ. 2593

ความพยายามของเราประกอบด้วย: การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง, การได้รับการรับรอง Net Zero Energy Building สำหรับธุรกิจในญี่ปุ่น, และการซื้อยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า นอกจากการประหยัดพลังงานโดยการตรวจสอบกระบวนการขนส่งแล้ว ริโก้ยังพยายามนำพลังงานหมุนเวียนไปใช้ในองค์กร เช่น การใช้แบบจำลอง PPA เป็นพลังงานหมุนเวียนพร้อมส่วนเพิ่มเติม และการลงนามในข้อตกลงซื้อไฟฟ้าเสมือน (VPPA) ในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3 ก็มาจากพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

[Financial Times] Asia-Pacific Climate Leaders 2023: interactive listing

Information Disclosure Based on TCFD Framework

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Ricoh joins inaugural Climate Leaders Asia-Pacific 2022 list

เกี่ยวกับริโก้

Ricoh เป็นผู้ให้บริการด้านบริการดิจิทัลและโซลูชันการพิมพ์และภาพอย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของสถานที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

นำโดยสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว ริโก้ดำเนินงานทั่วโลกและเข้าถึงลูกค้ากว่า 200 ประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถขององค์กรที่ได้รับการบ่มเพาะตลอดประวัติศาสตร์ 85 ปี ในปีการค้าที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2566 ริโก้ กรุ๊ปมียอดขายทั่วโลก 2,134 พันล้านเยน (ประมาณ 16.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของริโก้ คือการส่งเสริมให้ผู้คนเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยการทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน เพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา เพื่อทำให้อนาคตที่ยั่งยืนกลายเป็นจริง 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ricoh.com


News & Events

Keep up to date