ริโก้จัดตั้งบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองแห่งแรกของกลุ่มบริษัท

11 ธ.ค. 2566

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงโตเกียว – วันนี้ ริโก้ได้ประกาศจัดตั้งบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองแห่งแรกของกลุ่มบริษัท ร่วมกับบริษัท ริโก้ ลีสซิ่ง จำกัด โดยจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โครงการนำร่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของริโก้ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 50% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวมในธุรกิจ ภายในปี พ.ศ. 2573

บริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เอง*1 เป็นวิธีการในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า อันนำมาซึ่งการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ นอกเหนือจากที่อยู่ของผู้บริโภคเอง ด้วยบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองนี้ ริโก้ กรุ๊ปจะสามารถส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าทดแทนจากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ของริโก้ ลีสซิ่ง ในจังหวัดอาโอโมริ ไปยังออฟฟิศโทโฮกุ ของบริษัท ริโก้ อินดัสทรี จำกัด ในจังหวัดมิยากิ โดย Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation*2 เป็นผู้บริหารจัดการอุปสงค์และอุปทาน* ของบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เอง แทนริโก้ อินดัสทรี

Photovoltaic-power-generation-plant-for-self-consignment
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์สำหรับบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เอง

ในฐานะที่เป็นสถานที่ผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ทั่วไป ออฟฟิศโทโฮกุได้สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนมาตลอด โดยมีการนำกระแสไฟฟ้าทดแทนมาใช้ในไลน์การผลิตเครื่องพิมพ์มัลฟังก์ชันรุ่น A3 และเริ่มข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้เอง (PPAs) โดยติดตั้งแผงในรูปแบบ Carport ณ สถานที่ผลิต เป็นแห่งแรกในกลุ่มบริษัท ซึ่งจากโครงการนำร่องครั้งนี้ ริโก้คาดหวังว่าอัตราการใช้พลังงานหทดแทนจะเพิ่มขึ้น 10.7% ในโรงงานนี้ ซึ่งเท่ากับการใช้พลังงาน 0.4% ของทั้งกลุ่มบริษัท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปประมาณ 823 ตันต่อปี

เนื่องจากริโก้เป็นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทแรกที่เข้าร่วม RE100 ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2560 จึงได้เพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากปกติ ซึ่งรวมถึงโครงการ PPAs แบบติดตั้งในสถานที่ทำงานนี้และแบบเสมือนจริงนอกโรงงานต่างๆ ด้วย เพื่อปรับปรุงอัตราการใช้พลังงานทดแทน และยืนยันคุณภาพ ริโก้จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการเพิ่มเติมเหล่านี้ต่อไป เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทนใหม่ๆ และเร่งการนำพลังงานทดแทนมาใช้จริงผ่านวิธีการต่างๆ

ริิโก้มุ่งมั่นที่จะกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมุ่งหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ลงให้ได้ 63% จากจุดเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2558 เป้าหมายเชิงรุกนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ตอบรับกับหลักเกณฑ์ของ Science Based Target อันเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกที่ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ริโก้ยังหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 อีก 40% ภายใน พ.ศ. 2573 จากปีงบประมาณ 2558 และเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า 50% จากพลังงานหมุนเวียนแทน (โดยมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติมอย่างน้อย 35%) โดยเป้าหมายแต่ละข้อมีเป้าประจำปี ซึ่งจะมีการตรวจสอบความคืบหน้าทุกปี

ภาพรวมของบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองของริโก้ กรุ๊ป

ที่อยู่โรงไฟฟ้า
36-1 นิชิยามะ ฟูจิชิมะ เมืองโทวาดะ จังหวัดอาโอโมริ
เจ้าของโรงไฟฟ้า บริษัท ริโก้ ลีสซิ่ง จำกัด
https://www.r-lease.co.jp/en/
ผู้ให้บริการสำหรับบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองToshiba Energy Systems & Solutions Corporation
https://www.global.toshiba/ww/company/energy.html
ผูู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโรงงาน
Clean Venture 21 Corporation
https://cv21.co.jp/en/
ประเภทของโรงไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
กำหนดวันเริ่มต้นผลิตไฟฟ้า
มกราคม พ.ศ. 2567
กำลังการผลิตไฟฟ้า 1,710 กิโลวัตต์
คาดการณ์การผลิตไฟฟ้าประจำปี 1,906 เมกะวัตต์-ชั่วโมง

*1: บริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เอง เป็นบริการส่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากสาธารณูปโภคในการส่งและจำหน่ายพลังงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาและดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านเครือข่ายการส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ไปยังสถานที่อื่นๆ เช่น โรงงานของบริษัท หรือกลุ่มบริษัท โดยบริการนี้ดำเนินการภายในพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงานในญี่ปุ่น
*2: Toshiba Energy Systems & Solutions มีหน้าที่ "รับผิดชอบในการสร้างสมดุล" เพื่อทำให้พลัังงานที่ถูกผลิตขึ้นจริงเป็นไปตามแผนการผลิตพลังงานที่วางไว้ รวมถึงแผนอุปสงค์สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ต้องมีความสอดคล้องกับอุปสงค์จริงด้วย จึงจะสามารถส่งแผนการขายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และแผนการจัดหาตามอุปสงค์ให้กับ the Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators, Japan (OCCTO)

ข่าวในรูปแบบไฟล์ PDF

ริโก้ก่อตั้งบริการส่งกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้เองแห่งแรกของกลุ่มบริษัท