เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันของริโก้ได้รับการรับรองว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดของกสทช

13 ต.ค. 2563

เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันอยู่ในขอบเขตที่ต้องมีการขอรับรองมาตรฐานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 หมวด 4 การรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier Declaration of Conformity หรือ SDoC) โดยอุปกรณ์กลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการรบกวนต่่าหรือว่ายอมรับให้มีการรบกวนเกิดขึ้นได้ เช่น WiFi (2.4 GHz และ 5 GH), Bluetooth เป็นต้น

 

ริโก้จึงได้ดำเนินการยื่นแบบ SDoC และเอกสารข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันสี รุ่น RICOH IM C2000/C2500/C3000/C3500/C4500/C6000 และ RICOH IM C300/C300F/C400F และได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานเทคนิค เลขที่ กสทช มท 1035-2562 ซึ่งริโก้มีแนวทางในการดำเนินการเพื่อยื่นเอกสารสำหรับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ลูกค้าของริโก้สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา

เกี่ยวกับ RICOH

กลุ่ม RICOH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาดำเนินงานอยู่ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ทางกลุ่ม RICOH มียอดจำหน่ายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 2,008 พันล้านเยน (ประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.ricoh.co.th


News & Events

Keep up to date