นิตยสารไทม์ยกให้ริโก้เป็นหนึ่งในบริษัทยอดเยี่ยมของโลกประจำปี พ.ศ. 2566

14 ก.ย. 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566, ณ กรุงโตเกียว – นิตยสารไทม์ยกให้ริโก้เป็นหนึ่งในบริษัทยอดเยี่ยมของโลกประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีบริษัทชั้นนำกว่า 750 แห่งทั่วโลกถูกนำมาจัดอันดับโดยเกณฑ์เบื้องต้นสามประการ ได้แก่ ความพึงพอใจของบุคลากร การเติบโตของรายได้ และความยั่งยืน (ESG) โดยริโก้ถูกจัดอยู่ใน 35% แรกในด้านความยั่งยืน

การจัดอันดับประจำปีครั้งใหม่นี้ถูกจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของนิตยสารไทม์ และ Statista ซึ่งเป็นผู้จัดทำข้อมูลและการจัดอันดับตลาดและผู้บริโภคระดับนานาชาติ โดยศึกษาบริษัทต่างๆ ในด้านรายได้ สภาพแวดล้อม สังคม และระบบการจัดการ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Statista และยังมีการจัดทำแบบสำรวจกับผู้เข้าร่วมประมาณ 150,000 คน ใน 58 ประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจของบุคลากร 

ในปีนี้ ริโก้ยังได้รับการเสนอชื่อในรางวัลบริษัทที่ยั่งยืนที่สุด 100 อันดับทั่วโลกประจำปี พ.ศ. 2566 โดย Corporate Knights และ Asia-Pacific Climate Leaders 2023 โดยนิตยสาร Financial Times และ Statista

ริโก้จะนำ ESG มาใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจต่อไป โดยแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านธุรกิจ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าด้วยบริการด้านดิจิทัลของเรา และการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

TIME World’s Best Companies
Ricoh joins Asia-Pacific Climate Leaders list for two consecutive years
Ricoh selected as one of the 2023 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World
Ricoh Group’s Seven Material Issues and SDGs


News & Events

Keep up to date