ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ APAC Climate Leaders เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

19 มิ.ย. 2567

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ กรุงโตเกียว – วันนี้ริโก้ได้ประกาศว่าได้รับการรับเลือกให้อยู่ในรายชื่อผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของ FT-Statista เป็นปีที่สามติดต่อกัน ซึ่งริโก้จัดอยู่ในอันดับที่ 27 จาก 350 บริษัทที่ได้รับการยอมรับ และเป็นอันดับที่ 8 จาก 70 ในสาขาเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์

รายชื่อดังกล่าวถูกรวบรวมโดย Financial Times และ Statista ผู้ให้บริการด้านการวิจัย โดยยกย่องบริษัทที่สามารถลดการปล่อยก๊าซได้มากที่สุดระหว่างปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2565 จากข้อมูลของบริษัทที่เข้าร่วม การลดการปล่อยก๊าซดังกล่าวมีการคำนวณโดยเปรียบเทียบจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เทียบกับรายได้ของแต่ละบริษัท การจัดอันดับนี้ยังคำนึงถึงความโปร่งใสเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมของขอบเขต 3 และการร่วมมือของบริษัทต่างๆ กับผู้ประเมินด้านความยั่งยืน เช่น Carbon Disclosure Project (CDP) และโครงการริเริ่ม Science Based Target (SBTi)

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ริโก้เป็นบริษัทญี่ปุ่นแห่งแรกที่เข้าร่วม RE100 ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือของธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกที่มุ่งมั่นในการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% โดยตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 63% (ขอบเขต 1 และ 2) และ 40% (ขอบเขต 3) ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับระดับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบโดย SBTi และสอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีส 1.5 °C และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ริโก้ได้ยกระดับเป้าหมายขอบเขตที่ 1 และ 2 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2593 เป็นเวลา 10 ปี โดยปี พ.ศ. 2583 มีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และตั้งเป้าหมายใหม่ไว้ที่การลดขอบเขตขอบเขตที่ 3 ลง 65% จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ. 2583 และเมื่อเร็วๆ นี้ ริโก้ได้รับการยอมรับด้วยการได้คะแนน double A score สำหรับผู้นำการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางน้ำในลิสต์รายชื่อล่าสุดของ CDP A ในปี พ.ศ.2566

ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการผลิตทั่วโลกของเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน (MFP) ขนาด A3 ของริโก้นั้นมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด ริโก้ได้ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และได้รับการรับรองในเรื่องของ Net Zero Energy Building ที่ไซต์งานหลายแห่งในญี่ปุ่น บริษัทได้ลงทุนด้านยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับกลุ่มยานพาหนะขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานโดยการตรวจสอบกระบวนการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ริโก้ยังได้จัดหาพลังงานหมุนเวียนผ่านข้อตกลงการซื้อไฟฟ้านอกสถานที่ (PPA) และข้อตกลงการซื้อไฟฟ้าเสมือนจริง (VPPA) ในญี่ปุ่น โดยมีการริเริ่มทำ ‘โครงการเพิ่มเติม’ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนที่จะช่วยสร้างผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • ริโก้ได้เข้าร่วมรายการ Climate Leaders Asia-Pacific ประจำปี พ.ศ.2566
    https://www.ricoh.com/info/2023/0627_1
  • ริโก้เดินหน้ายกระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 เป็นศูนย์ถึงปี พ.ศ. 2583 พร้อมเสริมความแข็งแกร่งมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3
    https://www.ricoh.com/release/2024/0318_1

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง


News & Events

Keep up to date