ริโก้ ติดอันดับสุดยอดบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก จาก "Clarivate Top 100 Global Innovators 2024"

06 มี.ค. 2567

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว –ริโก้ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับโลก “Clarivate Top 100 Global Innovators 2024” โดย บริษัท Clarivate Plc ผู้นำระดับโลกในด้านการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม รางวัลในครั้งนี้มอบให้แก่บริษัทที่มีนวัตกรรมอันสร้างสรรค์นอกเหนือจากงานนวัตกรรมทั่วไปและมีอันดับสูงที่สุดของบริษัทนวัตกรรมระดับโลก ซึ่งครั้งนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ ริโก้ ได้รับคัดเลือกอีกครั้ง หลังจากงานในปี พ.ศ. 2555, 2557, 2565, และ 2566 ที่ผ่านมา

Clarivate Top 100 Global Innovators 2024

การจัดลำดับในครั้งนี้ ทาง Clarivate ได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบข้อมูลนวัตกรรมของแต่ละบริษัท โดยคำนึงถึงความแข็งแกร่งด้านการจดสิทธิบัตรนวัตกรรม การส่งเสริมผลักดันพนักงานให้สรรค์สร้างความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมล้ำสมัย และเพิ่มเติมในเรื่องการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมอีกเป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ทาง ริโก้ เชื่อว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผลผลิตจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี และถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท ขณะที่ ริโก้ กำลังปรับเปลี่ยนแนวทางให้เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านดิจิทัลมากขึ้น เรายังคงใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในกลยุทธ์เชิงธุรกิจและเทคโนโลยีอยู่เสมอ อีกทั้งยังร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในด้านนวัตกรรมและการส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

แผนกลยุทธ์ระยะยาวของ ริโก้ นั้น เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 โดยทางเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้ข้อมูลและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามนั้นได้อีกด้วย ในขณะที่เราได้เสริมความแข็งแกร่งในเรื่องการจดสิทธิบัตรโดเมนดิจิทัล ทำให้เป้าหมาย ESG ในปี พ.ศ. 2568 คือ การยื่นคำขอจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับบริการดิจิทัลให้มากกว่า 60% ของจำนวนทั้งหมดที่ยื่นขอ ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายทางการขายในปีนั้น

ริโก้ จะยังคงแสดงความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรมผ่านทรัพย์สินทางปัญญา และจะปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางธุรกิจของ ริโก้ ต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

Initiatives in Intellectual Property
https://www.ricoh.com/technology/rd/ip

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Top 100 Global Innovators 2024 (Clarivate plc website)
https://clarivate.com/top-100-innovators/


News & Events

Keep up to date