ริโก้ติดอันดับบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2567 ของ นิตยสารไทม์ (TIME)

28 มิ.ย. 2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ได้ประกาศการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2567 ของนิตยสารไทม์ (TIME) โดยเป็นหนึ่งใน 500 บริษัทชั้นนำ จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยริโก้อยู่ในอันดับที่ 151 จากการจัดอันดับโดยรวม และอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 39 แห่งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ การได้รับการยกย่องในครั้งนี้นับการเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกของริโก้ในด้านการดำเนินการที่มีความโปร่งใส การกำกับดูแล และความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการบรรลุซึ่งการเป็นสังคมที่ยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การจัดอันดับที่ประกาศนี้ ได้ถูกรวบรวมโดยนิตยสารไทม์ (TIME) จากบริษัทวิจัย Statista ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการจัดการอย่างยั่งยืน และพัฒนาความรับผิดชอบขององค์กร ซึ่งบริษัทนี้ได้ดำเนินการประเมินบริษัทมากกว่า 5,000 แห่ง โดยผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอนพร้อมจุดสำคัญของข้อมูลมากกว่า 20 จุด จากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และความโดดเด่นทางสาธารณะ เป็นต้น

  1. ธุรกิจที่ยั่งยืน: การยกเว้นบริษัทที่ไม่มีการดำเนินการที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ความยั่งยืน
  2. ความมุ่งมั่น และการให้คะแนน: ความมุ่งมั่นต่อสาธารณะในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ยั่งยืน และผลการดำเนินการในการจัดอันดับภายนอก เช่น คะแนน Carbon Disclosure Project (CDP)
  3. การรายงาน และความโปร่งใส: การเผยแพร่รายงานและข้อมูล ESG ของปี พ.ศ. 2565 และการดำเนินการตามแนวทางที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสอดคล้องกับ Global Reporting Initiative (GRI) และ Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
  4. การดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม: ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) รวมถึงตัวชี้วัดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน พลังงานหมุนเวียน ความหลากหลายทางเพศ และอัตราการลาออกของพนักงาน

ในปีนี้ริโก้ยังได้การคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนที่ดีที่สุดประจำปี พ.ศ. 2567 (Global 100 Most Sustainable Corporations 2024) โดยได้รับการตีพิมพ์ จาก Corporate Knights , Asia-Pacific Climate Leaders 2024 ของ Financial Times และ Statista

แนวทางการดำเนินการสู่ความยั่งยืนของริโก้ คือการเป็นสังคมที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด 3 Ps Balance - Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ) People (สังคม) และPlanet (สิ่งแวดล้อม) เพื่อให้บรรลุการเป็นสังคมในอุดมคตินี้ ริโก้จึงได้ระบุประเด็นสำคัญ 7 ประเด็น ใน 2 ด้าน ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ” และ “การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง” และได้มีการกำหนดเป้าหมาย ESG ทั้งหมด 16 หัวข้อ โดยเชื่อมโยงกับการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ริโก้ยังคงมุ่งมั่นในการริเริ่มด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตสอดคล้องตามแนวคิด ESG

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

[Time Magazine] World's Most Sustainable Companies of 2024
https://time.com/collection/worlds-most-sustainable-companies-2024/

Ricoh Group’s commitment and recognition
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment

Ricoh Group's seven material issues and SDGs
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Ricoh named in Asia-Pacific Climate Leaders list for the third consecutive year
https://www.ricoh.com/info/2024/0619_1

Ricoh selected as one of the 2024 Global 100 Most Sustainable Corporations
https://www.ricoh.com/info/2024/0117_1


News & Events

Keep up to date