ริโก้ได้รับเลือกให้เข้าดัชนี Dow Jones Sustainability

23 พ.ย. 2563

ริโก้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารวมอยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability หรือ DJSI ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกในการประเมินความยั่งยืน ตามตัวชี้วัด ESG หรือสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

DJSI ซึ่งมีการรวมรวมข้อมูลโดยบริษัทสัญชาติอเมริกา S&P Dow Jones เป็นดัชนีด้านความยั่งยืนแห่งแรกในระดับโลกที่ประเมินความยั่งยืนขององค์กรจากมุมมองเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางสังคม กระบวนการในการคัดเลือกถือได้ว่าเข้มข้นเป็นอย่างมาก จากจำนวนคำถามและความละเอียดของข้อมูล

ในปีนี้ DJSI ประเมินบริษัทกว่า 3,500 แห่งทั่วโลก และคัดเลือก 323 บริษัทเข้าสู่ดัชนี DJSI โดยริโก้สามารถคว้าอันดับ 2 จาก 33 บริษัทในกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสำนักงาน ริโก้ได้รับคะแนนที่ดีที่สุดใน 11 สาขา ได้แก่ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” “การจัดการระบบซัพพลายเชน” “กลยุทธ์ด้านภาษี” “ความปลอดภัยของข้อมูล” “การจัดการนวัตกรรม” “การรายงานด้านสิ่งแวดล้อม” “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการ” “กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ” “การรายงานทางสังคม” “สิทธิมนุษยชน” และ "การพัฒนาทุนมนุษย์"

นอกจากจะได้รับการเพิ่มเข้าไปอยู่ในดัชนี DJSI แล้ว ริโก้ยังมีชื่ออยู่ในดัชนี DJSI เอเชียแปซิฟิกมาเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

ริโก้ได้กำหนดประเด็นสำคัญ 7 ข้อ ตั้งเป้าหมาย ESG 14 ข้อ และรวมเข้าไปอยู่ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการบรรลุเป้าหมาย SDG ที่ตกลงกันตามประชาคมระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขประเด็นทางสังคมและตระหนักถึงสังคมที่เรามุ่งหวัง

 

News & Events

Keep up to date