ริโก้ติดอันดับ CDP2022 Supplier Engagement Rating Leaderboard ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

16 มี.ค. 2566

16 มีนาคม 2566, กรุงโตเกียว – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับ “A” ของ CDP's annual Supplier Engagement Rating และติดอันดับอันทรงเกียรติ CDP2022 Supplier Engagement Rating Leaderboard เป็นปีที่สามติดต่อกัน

Ser 22 social graphics

CDP's annual SER นั้นถูกออกแบบมาเพื่อประเมินและกระตุ้นการดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรในประเด็นด้านสภาพอากาศ โดยอ้างอิงจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ซึ่งบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดโดย CDP* จะปรากฏอยู่บน Supplier Engagement Leaderboard ริโก้เป็นบริษัทที่อยู่ใน 8% แรก (ประมาณ 650 บริษัท) จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ริโก้มีเป้าหมายบรรลุสังคมค่าคาร์บอนเป็นศูนย์ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน ลง 40% (ในกระบวนการจัดซื้อ การใช้อุปกรณ์ในการทำงาน และการขนส่ง) เมื่อเทียบจากปี 2558 โดยตั้งเป้าที่จะทำให้สำเร็จภายในปี 2573 SBT Initiative (SBTi) ได้รับรองเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ให้เป็นเป็น “1.5°C targets” นอกจากการสนับสนุนนโบายลดการปล่อยคาร์บอนในบริษัทแล้ว ริโก้ยังร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทิศทางเดียวกับเกณฑ์ SBTi 2°C เราได้สร้างผลิตภัณฑ์จากการรีไซเคิลโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และระบบ Global Collection ที่เราสั่งสมประสบการณ์มาหลายปี กิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการภายใต้แนวคิด Comet Circle ที่ตั้งขึ้นในปี 2537 พร้อมกันนี้ เรายังสนับสนุนกิจกรรมการลดการปล่อยคาร์บอนและการเปิดเผยข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขัน กระทั่งได้รับการตระหนักจากนานาชาติ และนำมาสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้

“เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมาย ESG และสนับสนุนผู้ผลิตให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างกระบวนการผลิต” มิคาโกะ ซูซูกิ เจ้าหน้าที่และหัวหน้าแผนกกลยุทธ์ ESG ของบริษัท ริโก้ จำกัด กล่าว “ริโก้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญที่สุด เราจึงสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานหมุนเวียนในสำนักงาน นอกจากนี้ เรายังเปิดรับความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์และลูกค้าเพื่อทำให้สังคมค่าคาร์บอนเป็นศูนย์เป็นจริงทั่วทั้งห่วงโซ่การผลิต”

*CDP คือองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ขับเคลื่อนบริษัทและรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการปกป้องผืนป่า ในปี 2565 นักลงทุนกว่า 680 รายที่มีทรัพย์สินมากกว่า 130 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และผู้ซื้อรายใหญ่ 280 รายที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง 6.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขอให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และโอกาสผ่านแพลตฟอร์มของ CDP องค์กรจำนวนมากกว่า 18,700 แห่งจากทั่วโลกได้ตอบรับความต้องการนี้

CDP มีฐานข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกับ TCFC และคะแนนจาก CDP ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจด้านการลงทุนและการจัดซื้อเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ปลอดคาร์บอน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น CDP เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการ Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda และโครงการ Net Zero Asset Managers

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

CDP2022 Supplier Engagement

https://www.cdp.net/en/research/global-reports/scoping-out-tracking-nature-across-the-supply-chain

การเปิดเผยข้อมูลตามหลัก TCFD

https://www.ricoh.com/sustainability/environment/management/tcfd

พันธกิจของริโก้ต่อสังคม และการผนวกและตระหนักรู้เกี่ยวกับดัชนี ESG

https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment

The Comet CircleTM 

https://www.ricoh.com/sustainability/environment/management/concept


News & Events

Keep up to date