ริโก้ติดอันดับในงานวิจัย Magic Quadrant™ ของ Gartner® ด้านการให้บริการพื้นที่ทำงานดิจิทัล

22 มี.ค. 2566

22 มีนาคม 2566, กรุงโตเกียว – บริษัท ริโก้ จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ติดอันดับในรายงานการวิจัย Magic Quadrant ปี 2566 ของ Gartner, Inc. ด้านการให้บริการพื้นที่ทำงานดิจิทัล (Outsourced Digital Workplace Services, ODWS) *1,2 โดยริโก้เป็นหนึ่งใน 17 บริษัทที่ติดอันดับในรายงานการวิจัยครั้งนี้

Gartner กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของการให้บริการพื้นที่ทำงานดิจิทัล คือการมอบพื้นที่การทำงานแบบครบวงจรให้กับพนักงานได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความใส่ใจในการทำงาน รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในโลกดิจิทัล พร้อมทั้งต่อยอดกลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัลให้กับองค์กร” โดยการให้บริการพื้นที่ทำงานดิจิทัล ถือเป็นกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ

Gartner ใช้ความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์ และความสามารถในการดำเนินการสร้างพื้นที่ทำงานดิจิทัล เป็นเกณฑ์ในการประเมินผู้ให้บริการ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่

  • การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการจากระยะไกล
  • การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เดสก์ท็อป, แล็ปท็อป, อุปกรณ์เคลื่อนที่, Internet of Things (IoTs), เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ล็อกเกอร์อัจฉริยะ, ตู้ Kiosk, และระบบ AR
  • การจัดหา PC เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ (PCaaS, DaaS และ VDI)
  • การบริการที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ผู้ใช้งาน (UX) และสร้าง Experience Level Agreements (XLAs)  
  • การใช้การวิเคราะห์ระบบเพื่อซ่อมแซมตัวเองและระบบ AI อัตโนมัติ  
  • การบริการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ริโก้สนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดให้กับลูกค้าทั่วทุกมุมโลกผ่านโซลูชันที่หลากหลาย เช่น ระบบบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบสื่อสารด้วยกราฟิก โซลูชันคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานไอที รวมถึงประสบการณ์และพื้นที่ทำงานดิจิทัล  

*1 Gartner, Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นโดย Daniel Barros, DD Mishra, Biswajit Maity และ Karl Rosander เผยแพร่ในวันที่ 13 มีนาคม 2566
*2 รายงาน Magic Quadrant พิจารณาผู้ให้บริการที่สามารถส่งมอบบริการพื้นที่ทำงานดิจิทัลให้ลูกค้าทั่วโลก แต่บริษัทในบางประเทศอาจไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากมีข้อได้เปรียบจากการเน้นการให้บริการภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น
จีน ญี่ปุ่น และบราซิล

คำสงวนสิทธิ์จาก Gartner

Gartner ไม่ใช่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานการวิจัย และไม่ได้ชี้นำให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้เทคโนโลยีจากผู้ให้บริการที่ได้รับคะแนนสูงสุดหรือติดอันดับในการวิจัยเท่านั้น เพราะความคิดเห็นขององค์กรการวิจัย Gartner เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลรายงานการวิจัย ผู้อ่านจึงไม่ควรอนุมานว่าข้อมูลเป็นจริงทั้งหมด และ Gartner ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรองด้านการค้าและด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

GARTNER เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และบริการที่มีเครื่องหมายของ Gartner และ Magic Quadrant เป็นบริการที่จดทะเบียนภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือที่่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตให้กล่าวถึงบริการต่างๆ ในรายงานการวิจัยแล้ว ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต


News & Events

Keep up to date