ประธานและ CEO ริโก้ยื่นข้อเสนอนโยบายวิกฤตสภาพภูมิอากาศต่อนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในฐานะประธานร่วมของ JCLP

11 เม.ย. 2565

กรุงโตเกียว วันที่ 11 เมษายน 2565 ริโก้ประกาศ คุณ Jake Yamashita ประธานและ CEO และ Co-Chair ของ Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP) ได้ยื่นข้อเสนอนโยบายเพื่อเอาชนะวิกฤตสภาพภูมิอากาศผ่านรูปแบบใหม่ของทุนนิยมที่จัดทำโดย JCLP

ข้อเสนอที่ขอให้ใช้พลังงานหมุนเวียนสูงสุดและการกำหนดราคาคาร์บอนถูกนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคุณ Fumio Kishida เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน 2565 ซึ่ง JCLP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอที่ถูกเตรียมการมาอย่างยิ่งใหญ่ต่อระบบทุนนิยมใหม่นี้จะหยั่งรากลึกไปถึงเป้าหมายที่ระดับ 1.5°C

Handing the proposal to Prime Minister of Japan.

JCPL คือพันธมิตรของกลุ่มบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความเชื่อมั่นว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนเป็นของคู่กัน ริโก้เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง JCPL และเดินหน้าเน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินการด้านสภาพอากาศผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยพาร์ทเนอร์ นอกจากสุนทรพจน์ของคุณ Jake Yamashita ที่ Climate Week NYC ในปี 2561 แล้ว ริโก้ยังประกาศการสนับสนุนต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ “Uniting Business and Governments to Recover Better” ในปี 2563 ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งมั่นเผยแพร่ข้อมูลอย่างจริงจังและร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ด้วย

ในเดือนเมษายน 2560 ริโก้เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นรายแรกที่เข้าร่วม RE100 ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ประกอบด้วยธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกซึ่งมุ่งมั่นที่จะใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และในเดือนมีนาคม 2563 ริโก้ได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนโดยแก้ไขเป้าหมายการลด GHG (ก๊าซเรือนกระจก) สำหรับการปล่อยมลพิษของริโก้เองจาก 30% เป็น 63% ในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี 2558 การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายนี้ซึ่งผ่านการอนุมัติโดย Science Based Targets initiative สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 1.5°C ของความตกลงปารีส และในเดือนมีนาคม 2564 ริโก้ยกระดับเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในปี 2573 ซึ่งมากกว่าเดิมคือ 30 % นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งเป้าหมายชั่วคราวที่ 30% ภายในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เร็วขึ้นอีก 8 ปี

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นหนึ่งในปัญหาทางสังคมเร่งด่วนที่กำลังเผชิญกับสังคมโลกของเรา จากความมุ่งมั่นของริโก้ต่อการเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2593 ริโก้จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมการตระหนักถึงสังคมปลอดคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียนในเชิงรุก และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการริเริ่มระดับนานาชาติ

* Japan Climate Leaders’ Partnership (JCLP) คือพันธมิตรของธุรกิจต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น (206 บริษัทจากข้อมูลในเดือนเมษายน 2565) ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางภายใต้แนวคิดที่ว่าการกำจัดคาร์บอนมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งยอดขายรวมของกลุ่มคือ 121 ล้านล้านเยน (1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีความต้องการไฟฟ้ารวมกันอยู่ที่ประมาณ 61TWh (รวมธุรกิจในต่างประเทศ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 JCPL เป็นพันธมิตรในระดับภูมิภาคของ Climate Group ในโครงการ RE100, EP100 และ EV100 ในญี่ปุ่น JCLP ได้ขยายเครือข่ายกับหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยร่วมกันจัดแคมเปญพิเศษ เช่น RE Action ซึ่งเป็นการริเริ่มในการสนับสนุนการปกครองท้องถิ่น ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และภาคประชาสังคมในการประกาศการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100%

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ www.ricoh.com

News & Events

Keep up to date