ริโก้ตีพิมพ์ Ricoh Group ESG Data Book 2020

16 ต.ค. 2563

ริโก้ได้ประกาศจัดตีพิมพ์ Ricoh Group ESG Data Book 2020 ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ริโก้ได้มุ่งสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด Three Ps balance ได้แก่ Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ), People (ชุมชน) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) โดยได้ระบุ 2 ประเด็นหลัก คือ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ (Resolving social issues through business) ” และ “การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง”(Robust management infrastructure)

นอกจากรายงานและเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ริโก้ยังได้ตีพิมพ์ ESG Data Book เพื่อเป็นเครื่องมือด้านการสื่อสารความก้าวหน้าของโครงการริเริ่มไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ปี 2019 ริโก้ได้พิจารณาเทรนด์โลกที่เกี่ยวกับสังคมที่ยั่งยืน คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ESG และดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ จึงได้พัฒนาเนื้อหาในรายงานฉบับล่าสุดดังนี้

  • ข้อมูลพื้นฐาน : โพสต์สาระสำคัญและเป้าหมาย ESG ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมประเด็นสาระสำคัญ
  • ธรรมาภิบาล : เพิ่มระบบค่าตอบแทนผู้บริหาร และความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • สิ่งแวดล้อม: เพิ่มข้อมูลการอนุรักษ์ทรัพยากรและการรีไซเคิล ซึ่งรวมถึงนโยบายผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติก และปริมาณพลาสติกที่รีไซเคิล และอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD :Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
  • สังคม: ขยายขอบเขตของข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายมากขึ้น

Ricoh Group ESG Data Book 2020

เกี่ยวกับ RICOH

RICOH
ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและบริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เปิดให้ทุกคนสามารถทำงานในรูปแบบที่อัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งกว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น RICOH ได้ผลักดันนวัตกรรมต่างๆ จนขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันจัดการเอกสารชั้นนำ บริการด้านไอที งานพิมพ์ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และระบบเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น

กลุ่ม RICOH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาดำเนินงานอยู่ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ทางกลุ่ม RICOH มียอดจำหน่ายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 2,008 พันล้านเยน (ประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ http://www.ricoh.co.th


News & Events

Keep up to date