ริโก้เผยแพร่เอกสาร Ricoh Group Integrated Report 2021

27 ต.ค. 2564

กรุงโตเกียว 27 ตุลาคม 2564 – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้เผยแพร่เอกสารรายงาน Ricoh Group Integrated Report 2021 ฉบับภาษาอังกฤษซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างคุณค่าของริโก้กรุ๊ปต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมทั้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนด้วย

 

   กระบวนการสร้างคุณค่าของริโก้กรุ๊ป

 

รายงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นถึงความพยายามของริโก้กรุ๊ปในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาวโดยการเปิดเผยนโยบายการจัดการ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ESG โดยภายในปี 2025 ริโก้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับสถานที่ทำงานพร้อมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานด้วย รายงานประจำปีฉบับนี้ได้แสดงถึงกระบวนการสร้างคุณค่าในระยะกลางไปจนถึงระยะยาวและความคิดริเริ่ม รวมถึงตัวอย่างว่าริโก้จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไร ในปีนี้ริโก้ได้เพิ่มการเผยแพร่ ESG อย่างครอบคลุมผ่านรายงานนี้ รวมถึง ESG Data Book เว็บไซต์ขององค์กร และรายงาน TCFD ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย ริโก้พยายามที่จะเสริมสร้างความเข้าใจและการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรในด้านต่างๆ ของเราจากผู้มีส่วนส่วนเสีย ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและค่านิยมองค์กรของเรา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
 

News & Events

Keep up to date