ริโก้ได้รับการยอมรับจากการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยตำแหน่ง CDP2021 Supplier Engagement Rating Leaderboard อันทรงเกียรติ

15 ก.พ. 2565

กรุงโตเกียว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  – บริษัท ริโก้ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในระดับ “A” ของ CDP's annual Supplier Engagement Rating (SER) และติดอันดับอันทรงเกียรติ CDP2021 Supplier Engagement Rating Leaderboard เป็นปีที่สองติดต่อกัน

CDP's annual SER นั้นถูกออกแบบมาเพื่อประเมินและกระตุ้นการดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรในประเด็นด้านสภาพอากาศ โดยอ้างอิงจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ซึ่ง CDP* ทำการสำรวจบริษัทจำนวนมากกว่า 6,000 แห่งทั่วโลก บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดจะปรากฏอยู่บน Supplier Engagement Leaderboard ริโก้เป็นบริษัทที่อยู่ใน 8% แรก (ประมาณ 500 บริษัท) จากบริษัทที่ได้รับการประเมินทั้งหมด โดย 105 บริษัทเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น

ริโก้กำหนดให้ “การตระหนักถึงสังคมปลอดคาร์บอน” เป็นหนึ่งใน 7 ประเด็นสำคัญ ทั้งนี้ริโก้ตั้งเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมปลอดคาร์บอนด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ประหยัดพลังงานสูงและสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นกัน ริโก้สนับสนุนซัพพลายเออร์ในกิจกรรมการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

“เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งกับความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราในการบรรลุเป้าหมาย ESG และบทบาทของเราในการช่วยซัพพลายเออร์ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของพวกเขา” คุณ Mikako Suzuki เจ้าหน้าที่องค์กรและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ESG บริษัท ริโก้ จำกัด กล่าว “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาทางสังคมที่เร่งด่วนที่สุดปัญหาหนึ่งที่สังคมโลกกำลังเผชิญอยู่ ริโก้มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่คาร์บอนเป็นกลางภายในปี 2593 และจะยังคงส่งเสริมการตระหนักถึงสังคมปลอดคาร์บอนผ่านกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการริเริ่มระดับนานาชาติ”

*CDP คือองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับสากลที่ขับเคลื่อนบริษัทและรัฐบาลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และการปกป้องผืนป่า ในปี 2564 นักลงทุนกว่า 590 รายที่มีทรัพย์สินมากกว่า 110 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และผู้ซื้อรายใหญ่ 200 รายที่มีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง 5.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ขอให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยง และโอกาสผ่านแพลตฟอร์มของ CDP องค์กรจำนวนมากกว่า 14,000 แห่งจากทั่วโลกได้เปิดเผยข้อมูลผ่าน CDP ในปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทจำนวนมากกว่า 13,000 แห่งที่มีมูลค่ากว่า 64% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วโลก และอีกกว่า 1,100 เมือง รัฐ และภูมิภาค เช่นเดียวกับ TCFC CDP มีฐานข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคะแนนจาก CDP ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจด้านการลงทุนและการจัดซื้อเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ปลอดคาร์บอน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น CDP เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการ Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda และโครงการ Net Zero Asset Managers

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


News & Events

Keep up to date