ริโก้คว้าการประเมินระดับ A ด้านการจัดการสภาพภูมิอากาศจาก CDP ในปี 2020

09 ธ.ค. 2563

ริโก้ได้รับการประเมินในระดับ A (Leadership Level) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบการประเมินจากดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2020

บริษัทที่ได้รับการประเมินระดับ A จาก CDP ประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำระดับโลกที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในการด้านการดำเนินงานและกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย CDP ได้สำรวจบริษัทกว่า 5,800 บริษัททั่วโลก และบริษัทที่ได้รับการประเมินระดับ A ในปี 2020 มีจำนวน 270 บริษัท โดยที่ 53 บริษัทนั้นเป็นบริษัทสัญขาติญี่ปุ่น

 

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ริโก้ได้ปรับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่จากการเปลี่ยนแปลงเทรนด์โลกในเรื่องเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โดยได้ปรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรจาก 30% เป็น 63% ในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2015 และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SBTi จากการตั้งเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ริโก้จะยังคงประชาสัมพันธ์กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานทดแทนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการตระหนักถึงสังคมคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ผ่านการเข้าร่วมโครงการริเริ่มต่างๆ ในระดับนานาชาติ

 


News & Events

Keep up to date