ริโก้ได้รับการยอมรับด้วยคะแนน 'Double A' สำหรับความเป็นผู้นำด้านการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางน้ำใน CDP A List

12 ก.พ. 2567

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ กรุงโตเกียว –ริโก้ประกาศในวันนี้ว่า ริโก้เป็นผู้นำระดับโลกในด้านความโปร่งใสขององค์กรและประสิทธิภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยของน้ำที่ไม่หวังผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ซึ่งได้รับการยอมรับจาก CDP ในระดับ A list ประจำปี 2566 คะแนน 'Double A' นี้ถือเป็นการคัดเลือกครั้งแรกของริโก้ในด้านความปลอดภัยทางน้ำ และเป็นปีที่สี่ติดต่อกันในรายการ A list การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 และในปีงบประมาณนี้ CDP ได้ประเมินบริษัทมากกว่า 24,000 แห่งทั่วโลก และมีเพียง 61 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับอยู่ใน A List ทั้งสองหมวด รวมถึงริโก้ด้วย

Climate-AND-Water-A-List-stamp-2023

ริโก้มีจุดยืนในการตระหนักถึง "สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์" และ "เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน" ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย ESG เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) การปรับปรุงอัตราส่วนพลังงานหมุนเวียน และการลดอัตราส่วนการใช้วัตถุดิบใหม่ของผลิตภัณฑ์ ริโก้ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทางสังคมผ่านทางธุรกิจ

เพื่อให้สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์บรรลุผล ริโก้มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มบริษัทของเราลง 63% ภายในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดลง 40% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ได้รับการรับรองว่าเป็นเป้าหมาย “1.5°C” โดย SBT Initiative (SBTi) นอกเหนือจากการส่งเสริมความคิดริเริ่มการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนภายในกลุ่มบริษัทแล้ว ริโก้ยังจัดการประชุมบรรยายสรุปสำหรับซัพพลายเออร์และขอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะกลางถึงระยะยาวจากซัพพลายเออร์หลักอีกด้วย และเป้าหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การบรรลุอัตราส่วนพลังงานหมุนเวียน 50% สำหรับไฟฟ้าที่ใช้ในการดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2573 โดยส่งเสริมการนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพิ่มเติมมากขึ้น

ในการแสวงหาเศรษฐกิจหมุนเวียน ริโก้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำในกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้น้ำให้ต่ำกว่าผลการดำเนินงานของปีที่แล้ว โดยมีการร่วมมือกันทั่วทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อลดการใช้น้ำ

เพื่อปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบการทำงานของ TCFD นั้น ริโก้ได้เผยแพร่รายงาน TCFD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 และรายงานเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงกลยุทธ์และความคิดริเริ่มของริโก้ ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการหมุนเวียนทรัพยากรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ริโก้จะยังคงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้า

*เกี่ยวกับ CDP
CDP เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่ดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโลกสำหรับบริษัท เมือง รัฐ และภูมิภาค ทั้งนี้ CDP ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2000 และทำงานร่วมกับสถาบันการเงินมากกว่า 740 แห่ง ซึ่งมีสินทรัพย์มากกว่า 136 ล้านล้านดอลลาร์ โดยได้บุกเบิกการใช้ตลาดทุนและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรเพื่อกระตุ้นให้บริษัทต่างๆ เปิดเผยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปกป้องทรัพยากรน้ำ และปกป้องป่าไม้ โดยมีองค์กรมากกว่า 24,000 แห่งทั่วโลกเปิดเผยข้อมูลผ่าน CDP ในปี 2566 โดยมีบริษัทมากกว่า 23,000 แห่ง รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วโลกถึงสองในสาม และเมือง รัฐ และภูมิภาคมากกว่า 1,100 แห่ง CDP ถือเป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคะแนน CDP ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจด้านการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์ เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและฟื้นตัวได้ CDP เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโครงการริเริ่ม Science Based Targets, We Mean Business Coalition, The Investor Agenda และโครงการ Net Zero Asset Managers

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รายการทั้งหมดของ CDP ปี ค.ศ. 2023

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน TCFD

https://www.ricoh.com/sustainability/report/tcfd

การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

https://www.ricoh.com/sustainability/environment/water


News & Events

Keep up to date