ริโก้ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2024 โดย S&P Global

16 ก.พ. 2567

ริโก้อยู่ในตำแหน่งสูงสุด 1% แรก ในหมวดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ประกาศว่าบริษัทได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Sustainability Yearbook 2024 ด้วยคะแนนที่อยู่ในอันดับสูงสุด 1% แรกของอุตสาหกรรม โดย S&P Global บริษัทสัญชาติอเมริกันและเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านการจัดอันดับองค์กร

Ricoh selected as a member of the Sustainability Yearbook 2024 by S&P Global

ในแต่ละปี S&P Global จะประเมินความยั่งยืนของบริษัทใหญ่ๆ ใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บริษัทที่มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะได้รับการคัดเลือกและมอบรางวัลให้เป็นสมาชิกของ Sustainability Yearbook S&P Global ซึ่งในปีนี้ ได้มีการประเมินบริษัทมากกว่า 9,400 แห่งใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก และมีบริษัท 759 แห่งที่ได้รับเลือกสำหรับรายงานประจำปีของปีนี้

ริโก้ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสองบริษัทที่มีคะแนนสูงสุด 1% แรก ในหมวดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาด้วย 5 บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม 5% แรก ครั้งนี้นับเป็นปีที่หกติดต่อกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ที่ริโก้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกรายงานความยั่งยืนประจำปี

แนวทางสู่ความยั่งยืนของริโก้ คือการดำเนินสังคมที่ยั่งยืนผ่าน Three Ps Balance ซึ่งก็คือ Prosperity (เศรษฐกิจ) People (สังคม) และ Planet (สิ่งแวดล้อม) เพื่อให้สังคมที่ต้องการนี้เป็นจริง ริโก้ยังได้ระบุประเด็นสำคัญ 7 ประเด็นใน 2 ด้าน ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง” และกำหนดเป้าหมาย ESG 16 ข้อโดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ภายใต้นโยบายที่จะปรับ ESG ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ และริโก้จะยังคงส่งเสริมความพยายามด้านความยั่งยืนต่อไป

*ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อันดับหนังสือความยั่งยืนประจำปี พ.ศ. 2567

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นสำคัญ 7 ประการและ SDGs ของกลุ่มริโก้

ความมุ่งมั่นและการยอมรับของกลุ่มริโก้

 

 

 

 

News & Events

Keep up to date