ริโก้ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 100 องค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2566

31 ม.ค. 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 องค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลก (the Global 100 Most Sustainable Corporations in the world) โดยครั้งนี้  นับเป็นครั้งที่ 11 แล้วที่ริโก้ได้รับเลือกในรายการนี้ หลังจากติดอันดับมา 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2557

 

Global 100 The World's most sustainable corporation

 

Global 100 คือการจัดอันดับองค์กรที่ยั่งยืนที่สุดในโลก โดยองค์กรด้านการวิจัยในแคนาดาอย่าง Corporate Knights การประเมินจัดขึ้นโดยมีตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการ, การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน (คิดเป็นร้อยละ), การลงทุนอย่างยั่งยืน (คิดเป็นร้อยละ), กิจกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ผลการประเมินในแต่ละปีจะถูกประกาศในระหว่างการประชุมประจำปีของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ณ กรุงดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2566 การจัดลำดับ Global 100 ดำเนินมาเป็นปีที่ 19 แล้ว และได้ทำการประเมินบริษัทมหาชน 6,720 แห่ง ที่มีรายได้สุทธิกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เจค ยามาชิตะ ประธานและผู้บริหารสูงสุดของริโก้กล่าวว่า “ในปี 2563 เราวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ไว้เป็นเป้าหมายทางการเงินในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเสาหลักของเป้าหมายการจัดการองค์กรที่เราดำเนินการควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการเงินทั่วไปอื่นๆ การจัดอันดับในครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าริโก้ยังให้คำมั่นเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เราปรับใช้ตัวชี้วัด ESG ในการดำเนินงานต่างๆ และเรารณรงค์เพื่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างแข็งขันด้วยการร่วมวงสนทนากับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นในประเด็นพลังงานหมุนเวียน” 

แนวทางสู่ความยั่งยืนของริโก้ คือการมุ่งหน้าสู่สังคมที่ยั่งยืนในอุดมคติผ่านแนวคิด 3Ps Balance อันเป็นความสมดุลระหว่าง Prosperity (ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ), People (คุณภาพชีวิตของคนในสังคม), และ Planet (สิ่งแวดล้อมโลก) เพื่อให้สังคมที่เราปรารถนากลายเป็นจริง ริโก้ได้กำหนดประเด็นสำคัญ 7 ประเด็นใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง” และได้กำหนดเป้าหมาย ESG 17 หัวข้อ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญทั้ง 7 ประเด็น 

ริโก้จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ผ่านการดำเนินการทางธุรกิจของเรา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2023 Global 100
Ricoh Group's commitment and recognition
Ricoh Group's seven material issues and SDGs


News & Events

Keep up to date