ริโก้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2567

17 ม.ค. 2567

17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ กรุงโตเกียว –วันนี้ ริโก้ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดในโลกเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาแล้วกว่า 10 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานี้ด้วย

Global 100 most sustainable corporations

Global 100 เป็นการจัดอันดับประจำปีของบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก ตีพิมพ์โดย Corporate Knights ในแคนาดา ซึ่งการประเมินนี้ดำเนินการโดยใช้ตัวบ่งชี้สำคัญ 25 ประการ ที่ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากร การจัดการพนักงาน การจัดการทางการเงิน รายได้และการลงทุนที่ยั่งยืน และประสิทธิภาพของคู่ค้า โดยผลการประเมินจะถูกประกาศทุกปีระหว่างการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอันดับที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้มีการประเมินบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์กว่า 6,733 แห่งที่มีรายได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คุณมิกาโกะ ซูซูกิ พนักงานของริโก้ผู้รับหน้าที่บริหารจัดการด้าน ESG และความเสี่ยง บริษัท ริโก้ จำกัด กล่าวว่า “การได้รับการยอมรับในครั้งนี้ ถือเป็นข้อพิสูจน์ชัดแจ้งถึงความรับผิดชอบด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องที่เร่งให้เกิดขึ้นของริโก้ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การเติบโตของบริษัทสอดคล้องกับ ESG เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับตำแหน่งนี้อีกครั้ง และตื่นเต้นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเรา”

วิธีการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของริโก้ คือ การแสวงหาสังคมอันยั่งยืน ผ่าน Three Ps Balance คือ People (ชุมชน), Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ), Planet (สิ่งแวดล้อม) และเพื่อตระหนักถึงสังคมในอุดมคตินี้ ริโก้ได้ระบุประเด็นปัญหา 7 ประการใน 2 ขอบข่าย คือ แก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ และ “โครงสร้างการจัดการอันแข็งแกร่ง” และตั้งเป้าหมาย ESG 16 ประการให้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ต้องมีในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 โครงการริเริ่มด้าน ESG มีการจัดวางไว้เป็นเป้าหมายด้านการเงินในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการจัดการทั่วทั้งบริษัท รวมถึงเป้าหมายด้านการเงินทั่วไปด้วย และตั้งแต่นั้นมา ตัวบ่งชี้ด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในผลตอบแทนของกลุ่มผู้บริหารของริโก้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2024 Global 100
https://www.corporateknights.com/rankings/global-100-rankings/2024-global-100-rankings/

ความรับผิดชอบและการตระหนักถึงองค์กรของริโก้
https://www.ricoh.com/about/integrated-report/data/commitment/ 

SDGs และประเด็นปัญหา 7 ประการของริโก้
https://www.ricoh.com/sustainability/materiality/

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ริโก้ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ โดย IDC MarketScape สำหรับโครงการและบริการด้านความยั่งยืนระดับโลก
https://www.ricoh.com/info/2024/0109_1


News & Events

Keep up to date