ริโก้ได้รับคัดเลือกเข้า 6 ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (ESG) ที่สำคัญในตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดย Government Pension Investment Fund (GPIF)

26 ก.ค. 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – ณ กรุงโตเกียว – ริโก้ได้รับคัดเลือกเข้า 6 ดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (ESG) ที่สำคัญในตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดย Government Pension Investment Fund (GPIF) ซึ่งเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใหญ่ที่สุดในโลก และริโก้ยังคงอยู่ใน 5 ดัชนี นอกเหนือจากดัชนี Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index โดย GPIF ในปี 2566 และนอกจากดัชนี GPIF แล้ว ริโก้ยังอยู่ใน “ดัชนี FTSE4Good” เป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ 2547 ซึ่งเป็นดัชนีที่ครอบคลุมบริษัททั่วโลก

รายการดัชนีมีดังนี้:

  • MSCI Japan ESG Select Leaders Index *อยู่ในดัชนีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565
  • MSCI Japan Empowering Women Index (WIN) *อยู่ในดัชนีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
  • FTSE Blossom Japan Index *อยู่ในดัชนีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560
  • FTSE Blossom Japan Sector Relative Index *อยู่ในดัชนีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565
  • S&P/JPX Carbon Efficient Index *อยู่ในดัชนีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561
  • Morningstar Japan ex-REIT Gender Diversity Tilt Index *เข้าดัชนีนี้เป็นครั้งแรก

คุณมิคาโกะ ซูซูกิ พนักงานของบริษัท ริโก้ จำกัด ซึ่งรับผิดชอบด้าน ESG และการบริหารความเสี่ยง ได้กล่าวว่า “แนวทางของริโก้สู่ความยั่งยืนคือการมุ่งสู่สังคมที่ยั่งยืนผ่านความสมดุล 3 ประการ ได้แก่ ความเจริญรุ่งเรือง (เศรษฐกิจ) ผู้คน (สังคม) และโลก (สิ่งแวดล้อม) และเพื่อตระหนักถึงสังคมที่เป็นที่ต้องการนี้ ริโก้ได้ระบุประเด็นสำคัญ 7 ประการ ไว้ใน 2 ด้าน คือ “การแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างการจัดการที่แข็งแกร่ง” นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าหมาย ESG 16 ประการที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ใช้ในการทำงานแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีกด้วย ทั้งนี้ริโก้จะยังคงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจต่อไป”

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 


News & Events

Keep up to date