ริโก้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล

23 พ.ย. 2563

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564

ริโก้ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่นับจากเดือนเมษายน 2564 เพื่อมุ่งพลิกโฉมธุรกิจในการก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนจากเงินทุน

ริโก้จะปรับธุรกิจแบ่งออกเป็น 5 หน่วยธุรกิจ ตามขอบเขตธุรกิจซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจจะสร้างแนวทางร่วมกันตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการผลิตและการขาย และปฏิบัติงานโดยเป็นอิสระจากกัน  สำนักงานใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายอัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสำหรับกลุ่มบริษัททั้งหมด โดยการเน้นการวางแผนกลยุทธ์ในระยะกลางไปจนถึงระยะยาว จัดการพอร์ตโฟลิโอธุรกิจผ่านการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิผล และทำให้มั่นใจว่าจะมีการจัดการทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาจากการเติบโตและผลกำไรจากเงินทุนของแต่ละหน่วยธุรกิจ

ริโก้มีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนี้ในปี 2566 แต่ได้เปลี่ยนมาดำเนินการในตอนนี้ก่อนแผนที่ตั้งไว้ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนี้จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติไปสู่การเป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัล โดยการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและสร้างคุณค่าองค์กรอย่างสูงสุด

 

สำหรับข้อมูลฉบับเต็ม:  Ricoh transforms its organizational structure as it becomes a digital services company


News & Events

Keep up to date