ริโก้ชนะรางวัล Grand Prix ในงาน Annual Nikkei SDGs Management Grand Prix

01 ธ.ค. 2563

ริโก้ชนะรางวัล Grand Prix อันทรงเกียรติ ในงาน Annual Nikkei SDGs Management Grand Prix ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

รางวัลนี้มอบให้แก่บริษัทที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาค่านิยมขององค์กร โดยการเชื่อม SDGs เข้าไปในความพยายามในการจัดการ จากผลสำรวจของ “Nikkei SDGs Management Survey” ซึ่งสำรวจโดย Nikkei Inc. กลุ่ม External Review Committee ได้ตรวจสอบความพยายามด้านกลยุทธ์ขององค์กรกว่า 731 บริษัทในญี่ปุ่น

     

รางวัล Grand Prix ได้มอบให้กับบริษัทที่ได้พัฒนาค่านิยมองค์กรและส่งเสริม SDGs ผ่านกิจกรรมขององค์กรในระดับสูง โดยประเมินองค์ประกอบของกลยุทธ์ SDGs ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่สนับสนุนองค์ประกอบเหล่านั้น

ในพิธีมอบรางวัล คุณ Kunio Ito ตำแหน่ง Chairman of the Jury กล่าวว่า “ริโก้ได้รับคะแนนสูงมากในทุกๆ องค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบก็มีการเชื่อมโยงถึงกันในระดับสูง ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ริโก้ได้มีสร้างรากฐานมาอย่างยาวนาน แต่รางวัลนี้ถือเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาในการสนับสนุน SDGs” นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีความคิดริเริ่ม เขากล่าวว่า ริโก้กำลังเร่งการใช้งานพลังงานทดแทน เช่น การเปลี่ยนการใช้พลังงานในโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขนาด A3 ไปใช้พลังงานทดแทน 100% ริโก้ได้เพิ่มเป้าหมายการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก และได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ภายใต้ “เป้าหมาย 1.5%” โดย SBT (Science Based Targets)

สำหรับกลุ่มบริษัทริโก้ สังคมที่ยั่งยืนในอุดมคติเป็นหนึ่งใน 3Ps Balance ได้แก่ People (ชุมชน), Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ), Planet (สิ่งแวดล้อม) ในการที่จะสร้างสังคมเช่นนั้น ริโก้ได้กำหนดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 หัวข้อใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ” และ “การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง” โดยสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจของริโก้ แผนระยะกลาง (MTP) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ริโก้ได้ตั้งเป้าหมาย ESG 14 ประการที่เชื่อมโยงถึงแต่ละประเด็นความสำคัญ และทุกคน ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ต่างก็ทำงานอย่างหนัก เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ริโก้จะไม่หยุดยั้งในการสนับสนุนความพยายามในการตระหนักถึงสังคมที่ยั่งยืนผ่านการแก้ไขประเด็นทางสังคม

Seven Material Issues and SDGs

 

Ricoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

 

 


News & Events

Keep up to date