ข่าวสาร

  1. ริโก้คว้า 5 ดาวจากแบบสำรวจการบริหาร SDGs ของ Nikkei ครั้งที่ 5
  2. ประธานกรรมการบริษัทริโก้ส่งมอบแผนนโยบายเร่งลดการปล่อยคาร์บอน ผ่านการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ในฐานะประธานร่วมของ JCLP
  3. ประธานของริโก้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยในงาน Reuters NEXT 2023 ในหัวข้อ “การผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG”
  4. ริโก้ก่อตั้งกองทุนเพื่อสร้างนวัตกรรม
  5. ริโก้ได้เผยแพร่รายงานเชิงบูรณาการของริโก้ กรุ๊ป ประจำปี พ.ศ. 2566
  6. ริโก้ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพด้านนวัตกรรม พัฒนาเครื่องมัลติฟังก์ชันขนาด A3 พร้อมชูจุดเด่นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุรีไซเคิลมากถึง 50%
  7. ประธานกรรมการของริโก้จะขึ้นกล่าวคำปราศรัยในงาน Reuters NEXT 2023
  8. ริโก้ เอเชีย แปซิฟิก ประกาศร่วมมือกับ LinkedIn เพื่อสนับสนุนการขายและการตลาดในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
  9. ผืนป่าริโก้เอนะ ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่ OECM โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น
  10. ริโก้ได้กำหนดกฎบัตรศีลธรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับริโก้ กรุ๊ป