กลับไปที่ผลลัพธ์

  RICOH @Remote

  ควบคุมและจัดการเครื่องในองค์กรได้อย่างทั่วถึง

  หากคุณต้องการตรวจสอบการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชันในเครือข่ายทั้งหมด RICOH @Remote ช่วยคุณได้

  @Remote สามารถติดตามการใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อวางแผนลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ได้ ช่วยให้สามารถจัดการเครื่องภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  RICOH @Remote จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานเครื่องในเครือข่ายทั้งหมด และส่งไปที่ Data Centre โดยอัตโนมัติผ่านระบบการสื่อสารที่ปลอดภัย จากนั้นระบบจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นรายงาน ซึ่งจะช่วยในการวางนโยบายการใช้งานเครื่องที่เหมาะสำหรับองค์กรได้


  ติดตามการใช้งานเครื่องได้

  สามารถจัดการเครื่องพิมพ์ทั้งหมดภายในองค์กรจากส่วนกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การใช้งานเครื่อง เครื่องที่ต้องเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองหรือต้องการการบริการ ค่ามิเตอร์ การใช้พลังงานไฟฟ้า และอื่นๆ

  RICOH @Remote ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ซ่อมบำรุงเครื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้ผู้ใช้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าเครื่องมัลติฟังก์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  1. จัดการเครื่องภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   @Remote จะแสดงข้อมูลการใช้งานเครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชันในเครือข่าย ช่วยให้จัดการเครื่องภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
  2. ไม่ต้องอ่านมิเตอร์ที่เครื่องด้วยตัวเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป
   @Remote จะแสดงข้อมูลของเครื่องภายในองค์กรได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องอ่านมิเตอร์ที่เครื่องด้วยตัวเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป
  3. โซลูชันสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร 
   รายงานการใช้งานเครื่องและเครื่องมือในการจัดการเครื่องที่ครบครันสามารถเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจได้
  4. ควบคุมการใช้งานเครื่องผ่านเว็บได้ทุกที่ 
   ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของเครื่อง เช่น มิเตอร์ และทำรายงานต่างๆ เช่น ปริมาณการพิมพ์และการใช้งานเครื่องได้อย่างง่ายดาย

  News & Events

  Keep up to date