จัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ให้ปลอดภัยแบบอัจฉริยะด้วย
DocuWare

ปรับปรุงการจัดการเอกสารและขั้นตอนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
Share

Work Smarter, Not Harder:
จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย DocuWare

เพราะทุกวินาทีมีค่า DocuWare จึงช่วยให้คุณได้มีเวลาทำงานที่สำคัญเพื่อการเติบโตของธุรกิจ โดยปรับเปลี่ยนวิธีจัดการข้อมูลให้เหมาะสม แก้ไขปัญหาในการจัดการเอกสาร และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลให้ทำได้อย่างราบรื่น DocuWare คือนวัตกรรมโซลูชันที่จะเปลี่ยนเอกสารของคุณให้เป็นดิจิทัล พร้อมปรับเวิร์กโฟลว์ของคุณให้มีประสิทธิภาพแบบไม่เคยมีมาก่อน

DocuWare ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจนถึงการลดความซับซ้อนในการจัดการ การอนุมัติ และการตรวจสอบต่างๆ โดยช่วยทั้งปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ ช่วยให้เวิร์กโฟลว์การทำงานสอดคล้องตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยในด้านการลดต้นทุน และเสริมความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม

เปลี่ยนการทำงานที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นไปตามกฎระเบียบ และจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย DocuWare มาพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจและพร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยทำให้การจัดการเอกสารตลอดทั้งกระบวนการเป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเสริมความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลบุคลากรที่เป็นความลับหรือละเอียดอ่อน

 

Businessman smiles while looking at smart device

 

DocuWare จะช่วยให้คุณ:

 • เก็บข้อมูลเอกสารหลายรูปแบบจากแหล่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
 • จัดระเบียบและประมวลผลข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย
 • นำข้อมูลที่ต้องการมาใช้งานได้สะดวกรวดเร็วด้วยเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง
HR Process Challenges
HR Process Challenges

เปลี่ยนกระบวนการทำ Account Payable (AP) ให้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในทุกขั้นตอนด้วย DocuWare ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการจัดทำดัชนีข้อมูลอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจจับ ระบุ และประมวลผลข้อมูลที่นำเข้าจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ พร้อมเปลี่ยนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อตัดกระบวนการที่เคยต้องทำเองอันแสนยุ่งยากและเสียเวลา

 

fingertips on laptop keyboard with digital overlay concept

 

DocuWare จะช่วยให้คุณ:

 • สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกรายการกระทบยอด (reconciliation)
 • ระบุและชี้จุดที่เป็นปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการทำงาน
Invoice Process Challenges
Invoice Process Challenges

เผยศักยภาพที่แท้จริงของเอกสารทางธุรกิจด้วย DocuWare โซลูชันที่ช่วยคุณประหยัดเวลา ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการในธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโซลูชันเดียวกัน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งผ่านผู้อนุมัติต่างๆ ภายในองค์กรจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย

 

Smiling business colleagues meet and point at computer screen

 

DocuWare เสริมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพถึงขีดสุดด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น

 • เป็นโซลูชันที่ช่วยในการจัดเก็บเอกสารและใช้งานร่วมกันภายในองค์กรที่พร้อมใช้งานได้ทันที ในราคาที่จับต้องได้
 • มาพร้อมเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้คุณจัดการ แก้ไข และประมวลผลเอกสารได้อย่างราบรื่น
 • หมดกังวลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมการทำงานที่สอดคล้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ
Document Management Challenges
Document Management Challenges

จัดการข้อมูลเอกสารของพนักงาน

เปลี่ยนการทำงานที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น เป็นไปตามกฎระเบียบ และจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย DocuWare มาพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจและพร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยทำให้การจัดการเอกสารตลอดทั้งกระบวนการเป็นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเสริมความปลอดภัยของเอกสารและข้อมูลบุคลากรที่เป็นความลับหรือละเอียดอ่อน

 

Businessman smiles while looking at smart device

 

DocuWare จะช่วยให้คุณ:

 • เก็บข้อมูลเอกสารหลายรูปแบบจากแหล่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
 • จัดระเบียบและประมวลผลข้อมูลบนพื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัย
 • นำข้อมูลที่ต้องการมาใช้งานได้สะดวกรวดเร็วด้วยเครื่องมือค้นหาที่ทรงพลัง
HR Process Challenges
HR Process Challenges

เปลี่ยนกระบวนการทำ Account Payable (AP) ให้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในทุกขั้นตอนด้วย DocuWare ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการจัดทำดัชนีข้อมูลอัตโนมัติ โดยสามารถตรวจจับ ระบุ และประมวลผลข้อมูลที่นำเข้าจากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ พร้อมเปลี่ยนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อตัดกระบวนการที่เคยต้องทำเองอันแสนยุ่งยากและเสียเวลา

 

fingertips on laptop keyboard with digital overlay concept

 

DocuWare จะช่วยให้คุณ:

 • สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกรายการกระทบยอด (reconciliation)
 • ระบุและชี้จุดที่เป็นปัญหาคอขวดในกระบวนการทำงาน และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำของกระบวนการทำงาน
Invoice Process Challenges
Invoice Process Challenges

เผยศักยภาพที่แท้จริงของเอกสารทางธุรกิจด้วย DocuWare โซลูชันที่ช่วยคุณประหยัดเวลา ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการในธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมอยู่ในโซลูชันเดียวกัน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลที่ส่งผ่านผู้อนุมัติต่างๆ ภายในองค์กรจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย

 

Smiling business colleagues meet and point at computer screen

 

DocuWare เสริมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพถึงขีดสุดด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น

 • เป็นโซลูชันที่ช่วยในการจัดเก็บเอกสารและใช้งานร่วมกันภายในองค์กรที่พร้อมใช้งานได้ทันที ในราคาที่จับต้องได้
 • มาพร้อมเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้คุณจัดการ แก้ไข และประมวลผลเอกสารได้อย่างราบรื่น
 • หมดกังวลด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมการทำงานที่สอดคล้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ
Document Management Challenges
Document Management Challenges

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยระบบจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

มาดูกันว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากริโก้และโซลูชันดิจิทัลอย่าง DocuWare จะสามารถเปลี่ยนกระบวนการจัดการข้อมูลภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร

DocuWare จาก ริโก้ มาพร้อมคุณสมบัติต่างๆ มากมาย เช่น

Icon - point 1
จัดเก็บและจัดการการใช้งานข้อมูลร่วมกันภายในองค์กรอย่างปลอดภัย และพร้อมใช้งานได้ทันที
Icon - point 2
มอบความปลอดภัยระดับสูงสุดและฟังก์ชันของ DocuWare Cloud เต็มรูปแบบ
Icon - point 3
มีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการ แก้ไข และประมวลผลเอกสารได้อย่างสะดวก
Icon - point 4
ทำดัชนีและติดแท็ก Metadata ให้กับเอกสารที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
Icon - point 5
มีพื้นที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัย รองรับการขยายตัวของข้อมูล และเติบโตไปพร้อมธุรกิจคุณ
Icon - point 6
นำเอกสารที่ต้องการมาใช้งานได้สะดวกด้วยเครื่องมือค้นหาในตัวที่ทรงพลัง
Icon - point 7
เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการอนุมัติ และการดึงข้อมูลกลับไปยังระบบ ERP
Icon - point 8
มั่นใจด้วยการทำงานที่สอดคล้องตามกฎระเบียบมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และสากล

Ricoh Professional & Managed Services

IT professional looking at smart device in server room

ริโก้พร้อมให้บริการโซลูชันที่มาพร้อมบริการจัดการ (Managed Services) โดยทีมงานมืออาชีพ เมื่อโซลูชันจัดการเอกสารแนวหน้าของอุตสาหกรรมอย่าง DocuWare ผสานกับโซลูชันฮาร์ดแวร์จากริโก้ที่ทันสมัย จะทำให้กระบวนการและเวิร์กโฟลว์เอกสารทั้งแบบกระดาษและดิจิทัลภายในองค์กรเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเสริมความปลอดภัยให้กับเอกสารที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เรียนรู้เพิ่มเติมได้โดยดาวน์โหลดโบรชัวร์ของเรา:

A PDF titled "Smart and Secure Document Management and Workflows"

Ricoh Logo

ติดต่อเรา

ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากริโก้ เพื่อปลดล็อกกระบวนการจัดการงานเอกสาร ด้วยโซลูชันจาก RICOH และ DocuWare แล้วคุณจะค้นพบว่าเราสามารถช่วยให้การจัดการเอกสารของคุณณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้มากขนาดไหน

ติดต่อเรา

แหล่งข้อมูลแนะนำสำหรับคุณ

Two business colleagues check inventory on tablet in warehouse
eBook

แนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

อีบุ๊กเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับโซลูชันเพื่อความยั่งยืน ซึ่งธุรกิจใช้ในการลดต้นทุน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้วยการจัดการเวิร์กโฟลว์ทางธุรกิจ

Looking up at Mapletree sign outside Mapletree building
Case Study

ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกวางใจให้ริโก้ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวให้กับเวิร์กโฟลว์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR)

มาดูกันว่า Mapletree ตอบสนองความต้องการของพนักงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยโซลูชันการจัดการเอกสารเกี่ยวกับ HR แบบดิจิทัลได้อย่างไร