กลับไปที่ผลลัพธ์

Business Process Management

แพลตฟอร์มทรงพลังเพื่อกระบวนการอัตโนมัติสำหรับทุกหน่วยงานในองค์กร

Business Process Management (BPM) คือเครื่องมือในการช่วยสร้างแผนผังกระบวนการทำงานและจัดการกระบวนการเดินเอกสารภายในองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย BPM จะช่วยให้การจัดการทุกกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน

โซลูชันนี้รองรับการผสานและปรับแต่งกระบวนการที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คโฟลว์ระดับแผนกที่เรียบง่าย ไปจนถึงแอปพลิเคชันสำคัญที่มีความเชื่อมต่อกับหลายระบบพร้อมๆ กัน


BPM คืออะไร?

ระบบ BPM สามารถปรับและพัฒนาโครงสร้างระบบได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กรเพื่อตอบสนองการทำงานในทุกรูปแบบ
โซลูชันสามารถสร้างไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์และแชร์ตามข้อกำหนดของกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนลงในไดอะแกรมที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นด้วยแผนภูมิ Visio รวมถึงการอนุมัติงานและการลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้จากทุกที่ทุกเวลา เช่น ระบบการเปิดการขายหรือ Purchase Order ที่ใช้การอนุมัติผ่านระบบแทนการใช้กระดาษ ระบบการลาของฝ่ายบุคคลที่สามารถทำผ่านคอมพิวเตอร์ของพนักงานได้ทันที โดยปราศจากกระดาษซึ่งเป็นการทำงานในรูปแบบเดิม หรือเอกสารการติดตามสินทรัพย์ การขอสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการขออนุมัติในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณหรือส่วนลด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานระบบผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานได้อีกด้วย

จุดเด่นของโซลูชัน

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร
  ด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ บุคลากรภายในองค์กรสามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจลำดับการทำงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้นทำให้มีเวลาในการพัฒนาด้านอื่นให้กับองค์กรมากขึ้น
 2. เพิ่มความเชื่อมโยงในระบบต่างๆ
  ระบบต่างๆ จะมีความเชื่อมโยงกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน
 3. ลดการทำงานด้วยฟอร์มกระดาษ
  การใช้เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. ลดการทำงานแบบ Manual
  ลดข้อผิดพลาด ต้นทุนแอบแฝง และความไม่มีประสิทธิภาพ

Download PDF brochure