กลับไปที่ผลลัพธ์

desknet's NEO

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับกระบวนการทํางานขององค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

desknet’s NEO ช่วยให้การจัดการและการแชร์ข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างแผนกภายในองค์กรแบบเรียลไทม์และสะดวกมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับเครื่องมือในการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ตามการทำงานที่ต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (No Code) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร


desknet's NEO คืออะไร

desknet's NEO ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการทำงานได้ด้วยตนเอง ช่วยเปลี่ยนเอกสารในรูปแบบกระดาษและไฟล์ Excel ให้เป็นการทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำการอนุมัติได้จากทุกที่ทุกเวลา ลูกค้าสามารถเลือกจัดทำระบบได้ตามความต้องการทั้งแบบ On-Cloud และ On-Premise  
 1. รวมการทำงานและการแชร์ข้อมูลทางธุรกิจไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน
  สร้างฐานข้อมูล (database) และรวบรวมข้อมูลในแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อใช้ทำงานร่วมกันทั้งองค์กร นำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ระบบมีการประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เห็นภาพได้ชัดเจน เช่น กราฟและตาราง
 2. ปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
  สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดโปรแกรม สามารถทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจตามความต้องการของแต่ละสายงานให้คล้ายคลึงกับการทำงานเดิมที่ใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ใช้งานง่ายและอนุมัติผ่านสมาร์ทดีไวซ์ได้จากทุกที่ทุกเวลา
   
 3. ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาดในการทำงาน
  ลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาในการทำข้อมูลและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ติดตามและตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
   
 4. จัดการข้อมูลทางธุรกิจให้เป็นระเบียบและปลอดภัย
  สามารถตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติ เพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กร มีระบบรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล

ดาวน์โหลดโบรชัวร์