กลับไปที่ผลลัพธ์

Server and Network Management

เสริมสร้างความสำเร็จขององค์กรด้วยระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ที่มั่นใจได้ในความปลอดภัย ให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด

ปัจจุบันระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ มีความสำคัญต่อองค์กร เสริมสร้างความสำเร็จขององค์กรด้วยระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด เนื่องจากปัญหาต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับการดูแลแบบเชิงรุกหรือ Proactive Approach ซึ่งผู้ชำนาญการทางด้านระบบเครือข่ายของริโก้จะนำเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเครือข่ายที่ล้ำสมัยล่าสุดมาใช้บริหารจัดการองค์กรของคุณ เพื่อให้คุณมั่นใจในความคุ้มค่าของการลงทุนตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กรที่วางไว้

ดูแลระบบเน็ตเวิร์กก่อนที่จะเกิดปัญหาแบบ Proactive

โครงสร้างเน็ตเวิร์กใหญ่ๆแบบ Data Center Network จำเป็นต้องมีการดูแลและป้องกันระบบเน็ตเวิร์กก่อนที่จะเกิดปัญหา Proactive IT Service ถือเป็นหนึ่งในบริการของริโก้ ที่มีการดูแลระบบและป้องกันระบบเน็ตเวิร์กก่อนที่จะเกิดปัญหา ด้วยโซลูชันชั้นนำจาก vendor ที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การวิเคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมผิดปกติเพื่อหาสาเหตุของปัญหา รวมถึงผลกระทบของปัญหา พร้อมกับแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อระบบ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโมเดลจำลองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับระบบก่อนลงมือทำจริงอีกด้วย