RICOH Always Current Technology

อัปเดตเครื่องมัลติฟังก์ชันริโก้ด้วยการดาวน์โหลดคุณสมบัติล่าสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดให้แก่กระบวนการจัดการเอกสาร


Fax settings V1.2 update

1  การตั้งค่าในการส่ง Fax communication record

สามารถตั้งค่าความถี่ในการส่ง Fax Log ทางอีเมลเมื่อปริมาณงานแฟกซ์ถึงจำนวนที่กำหนดไว้  เช่น 50, 200 หรือ 1,000 รายการได้

 

2  การบล็อกแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ

สามารถเลือกบล็อกแฟกซ์จากหมายเลขในประวัติการรับแฟกซ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องระบุด้วยตัวเอง

 


Fax settings V1.1 update

1  เลือกรูปแบบไฟล์ใน Fax Memory Transfer ได้

- เพิ่มเมนูเลือกรูปแบบไฟล์ใน Fax Memory Transfer
- รูปแบบไฟล์ที่สามารถเลือกได้: TIFF, PDF, PDF/A

 

2  เลือกพื้นที่สำหรับเก็บแฟกซ์ขาเข้าได้

- เพิ่มฟังก์ชัน “Reception File Storage Location” ในการตั้งค่าแฟกซ์

 

 


คุณลักษณะของ RICOH Always Current Technology ที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อเรา