Pla_Mor_transparent

สวัสดีครับ ผมชื่อปลาหมอ ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของริโก้เอเชียแปซิฟิค (AP ELC) และศูนย์ปรับสภาพเครื่องของเอเชีย แปซิฟิค (AP CRC) ผมจะเป็นไกด์พาคุณเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้


ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของริโก้ (ELC) คืออะไร

เราก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของริโก้เอเชียแปซิฟิค (Ricoh Asia Pacific Eco Learning Center ; AP ELC) ในปี 2564 เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้าและชุมชนของเราเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีที่เราจะร่วมกันพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนท้องถิ่นของเรา

ศูนย์การเรียนรู้ ELC จะแนะนำคุณเกี่ยวกับแนวคิดหลักในการแก้ปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของริโก้ และกระบวนการที่ศูนย์ปรับสภาพเครื่องของเอเชีย แปซิฟิค ( Asia Pacific Central of Refurbishment Center ; AP CRC) สามารถช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น เครื่องจักรเก่าของเราจะถูกรวบรวมและปรับสภาพใหม่ ทำให้ดีเหมือนใหม่ ด้วยวิธีนี้เรามีการนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่และปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยขยายวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

นี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เราสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ทัวร์เสมือนจริง 360 องศาของศูนย์การเรียนรู้ Eco Learning Center ของเรา

 

สนใจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากดเครื่องหมาย +


Location

 

สถานที่ตั้ง

โกดัง Tip7 บางปลา เลขที่ 789/11 ม.9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

Ricoh Refurbishment Facility - Google Maps