Digital Workflow and Automation

ริโก้มีโซลูชันที่ช่วยสนับสนุนการปรับองค์กรให้เข้าสู่ธุรกิจดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้ปรับตัวเข้าสู่ยุคธุรกิจ 4.0 รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างคล่องตัว โดยคำนึงถึงความพร้อมและความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานในระดับสากลที่คุณวางใจได้

 

News & Events

Keep up to date