กล้องนับจํานวนคนที่เข้า-ออกพื้นที่

จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ของคุณด้วยกล้องนับจำนวนคนเข้า-ออกพื้นที่

กล้องนับจํานวนคนที่เข้า-ออก หรือผ่านไปมาในบริเวณพื้นทีที่กําหนด แล้วระบบจะจัดทํารายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีเพื่อการวิเคราะห์ ใช้งานง่ายการตั้งค่าที่สะดวก และเทคโนโลยีป้องกันการรบกวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ล่าสุด การคํานวณจํานวนของลูกค้าที่เข้ามาภายในร้านค้าตลอดทั้งวันนั้นช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการต่าง ๆ ภายในร้านค้าได้

ตัวอย่าง จับคู่จํานวนพนักงานให้เหมาะสมในช่วงเวลาที่มีลูกค้าเยอะ ปรับปรุงบริการและลดจํานวนพนักงานในช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้าลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน นอกจากนี้การนับคนในร้านค้ายังช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมและเพิ่มประโยชน์สูงสุดแก่การทําผลกําไร

 • ปรับตารางเวลาและการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เหมาะสม
  ใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานในช่วงเวลาที่รีบเร่งเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และลดจำนวนพนักงานในช่วงเวลาปกติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  ประเมินจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขาเพื่อพิจารณาว่าร้านค้าใดมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด และนำข้อมูลมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินสำหรับการชำระค่าเช่าครั้งต่อไปรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • วัดผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจกรรมทางการตลาด
  ผู้ใช้งานสามารถพัฒนากลยุทธ์กิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าโดยการวิเคราะห์อัตราการเยี่ยมชม ทั้งจำนวนคนที่เข้าออกและผ่านไปมา

กล้องนับจำนวนคน

กล้องนับจำนวนคน Hikvision ที่มาพร้อมกับเลนส์คู่และอัลกอริทึมแบบระบบเรียนรู้เชิงลึกมีความแม่นยำสูง แก้ไขปัญหาการใช้งานกล้องนับจำนวนคนที่คุณอาจเคยพบในอดีต

 1. มีความแม่นยำสูง
  กล้องนับจำนวนคน Hikvision ที่มาพร้อมกับเลนส์คู่ให้ความถูกต้องและแม่นยำระดับสูง แสดงภาพระดับ 3D เพื่อแยกแยะมนุษย์จากวัตถุและเงา
 2. อัลกอริทึมแบบระบบเรียนรู้เชิงลึก
  กล้องนับจำนวนคนเข้า-ออกพื้นที่ที่มาพร้อมอัลกอริทึมแบบระบบเรียนรู้เชิงลึก สามารถเรียนรู้และปรับปรุงด้วยชุดข้อมูลใหม่เพื่อนับจำนวนคนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นNews & Events

Keep up to date