งานประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

by Ricoh Thailand03 ส.ค. 2562โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง3rd Aug 2019

RICOH มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีภายในสถานศึกษากับงานรอง ผอ.

 

  

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เข้าร่วมงานประชุมสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาเรื่อง “ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษายุค 5G” การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เพื่อแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ RICOH สามารถตอบโจทย์การใช้งานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี RICOH จึงได้นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันมากมายมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน, เครื่องพิมพ์ Direct to Garment, เครื่องพิมพ์โปรดักชัน Cutsheet Color Production Printing รวมไปถึงโซลูชัน Smart Meeting Room ที่จะช่วยทำให้การประชุมและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย Unified Communication System, โปรเจคเตอร์ และกระดานอัจฉริยะ เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมการประชุมแบบเดิมไปอย่างสิ้นเชิง
RICOH หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนการสอน เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


News & Events

Keep up to date