Ricoh Exclusive Networking

by Ricoh Thailand18 พ.ย. 2565

ริโก้ ร่วมกับ เดลล์ เทคโนโลยีส์ จัดงาน Ricoh Exclusive Networking

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตการแพร่ระบาด Covid-19 คนทำงานค่อยๆ ย้ายแพลตฟอร์มการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากออฟฟิศที่เป็นสถานทำงานจริงสู่ออฟฟิศแบบเสมือน แน่นอนว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีก็อาจเป็นดาบสองคม เมื่อยังมีผู้ไม่ประสงค์ดีคอยเผ้าดู รอให้สบโอกาสโจมตีองค์กรต่างๆ ทางไซเบอร์อยู่

ในฐานะองค์กรเทคโนโลยีระดับโลกที่ใส่ใจวิถีการทำงาน ริโก้ตระหนักถึงปัญหานี้ดี และได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับ Cyber Security กับองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่ทำงานแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยขึ้นได้ ริโก้จึงร่วมมือกับเดลล์ เทคโนโลยีส์ จัดงาน Ricoh Exclusive Networking ในหัวข้อ “The last line to protect against Ransomware” ณ The St. Regis Bar, The St. Regis Bangkok ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565

แม้งานจะมีบรรยากาศสบายๆ ให้ผู้เข้าร่วมได้เพลิดเพลินไปกับ Special Afternoon Tea แต่ในส่วนของการเสวนายังคงเข้มข้น โดยมีการเชิญผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำมาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ Exclusive กับผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ Enterprise IT Solution ของประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ยกประเด็นที่น่าสนใจขึ้นหลายประเด็น ทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตการ Covid-19 รวมถึงรูปแบบการทำงานต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานล้วนสนใจประเด็น “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” เป็นอย่างมาก ซึ่งในหัวข้อนี้ได้ถกกันถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การเตรียมการรับมือ และวิธีการดีๆ ที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หากการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นในองค์กร

 

ถือได้ว่างานนี้มอบทั้งความรู้ ความอร่อย ความประทับใจ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอย่างเต็มอิ่ม

เราหวังว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับ Cyber Security จะไม่สิ้นสุดอยู่แค่ในงานครั้งนี้ และหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะนำความรู้ที่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ และติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้อยู่เสมอ เพราะการโจมตีทางไซเบอร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปทุกวัน เราจึงควรรู้ทันและพร้อมรับมือกับทุกรูปแบบ สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านติดตาม RICOH ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ Cyber Security เพื่ออัปเดตสถานการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ กันอีกครั้งในอนาคต


News & Events

Keep up to date