ZOOM! มองให้กว้าง รู้ให้ลึก กับริโก้ ประเทศไทย

by Ricoh Thailand31 พ.ค. 2566
Customer-Centric หรือการคิดและทำในมุมมองของลูกค้าเป็นค่านิยมที่พนักงานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย ยึดเป็นหลักในการทำงานเสมอมา เราจึงสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือในกระบวนการ Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลดปล่อยพนักงานในองค์กรต่างๆ จากภาระงานที่จำเจ 

ด้วยการสนับสนุนจากเรา องค์กรต่างๆ จึงสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพที่มีในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และรู้สึกถึงการเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงานได้ในที่สุด 

พร้อมกันนี้ ริโก้ก็สนับสนุนให้พนักงานของเรารู้สึกเติมเต็มจากการทำงานเช่นเดียวกัน เราจึงจัดงานภายในองค์กรที่มีชื่อว่า ‘ZOOM! มองให้กว้าง รู้ให้ลึก’ ขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ช่วยให้พนักงานเข้าใจแนวคิด ‘Fulfillment through Work’ ซึ่งเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร และสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
รู้ลึกรู้จริงเรื่องพันธกิจ วิสัยทัศน์ และผลิตภัณฑ์ 
ภายในงาน กิจกรรมจากหลากหลายบูธจัดขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานริโก้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับหลักการทำงานขององค์กร รวมถึงผลิตภัณฑ์ 

บูธเหล่านี้จัดขึ้นโดยฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมการพิมพ์ (CIP), ทีมเทคโนโลยีการพิมพ์ในสำนักงาน (OP), ทีมบริการในสำนักงาน (OS), ทีมเทอร์มอลมีเดีย, และฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแต่ละบูธได้จัดกิจกรรมกลุ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานและเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทไปพร้อมกัน 
ประธานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย เปิดการประชุม 
การประชุมเริ่มต้นด้วยการบรรยายและพูดคุยเกี่ยวกับจุดโฟกัสและเป้าหมายของบริษัทในปีการค้า 2566 โดยคุณจูเลียน ไฟรเอ็ด ประธานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พนักงานริโก้จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน โฟกัสหลักการพื้นฐานของบริษัท เรียนรู้จากประสบการณ์ และเติบโตไปพร้อมกับเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น 
Zoom Event 1จูเลียน ไฟรเอ็ด, ประธานบริษัท ริโก้ ประเทศไทย เปิดการประชุม 
สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเติมเต็มความสุขและความสำเร็จผ่านการทำงาน 
วิทยากรท่านต่อไปที่เจาะลึกประเด็น “Fulfillment through Work” คือ คุณ CK Cheong ผู้บริหารบริษัทฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพและการพัฒนาตัวเอง คุณซีเคเชื่อว่า คนทำงานควรแสวงหาเป้าหมายและตอบตัวเองว่าอยากจะเป็นคนแบบไหนในอนาคต จากนั้นก็ค่อยๆ มุ่งสู่เป้าหมายนั้น 
Zoom Event 2CK Cheong, ผู้บริหารบริษัทฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ 
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล 
วิทยากรอีกจากภายนอกอีกท่านหนึ่ง คือ คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล บริษัทบลูบิค กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ระหว่างการบรรยาย คุณสโรจได้ฝากกรณีศึกษาเกี่ยวกับองค์กรที่เข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation ไว้มากมาย 
Zoom Event 3สโรจ เลาหศิริ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล บริษัทบลูบิค กรุ๊ป 
เจาะลึกผลิตภัณฑ์ริโก้ 
หลังจากวิทยากรจากภายนอกบรรยายเสร็จสิ้น ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของริโก้ได้กล่าวถึงค่านิยมอย่างหนึ่งของริโก้ นั้นก็คือ Gemba ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้จากสถานที่จริง โดยเขาสนับสนุนให้พนักงานริโก้ใช้หลัก Gemba ในการทำงาน เพื่อให้มองเห็นปัญหาของลูกค้า และหาวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุด 

จากนั้น ก็ถึงคราวการนำเสนอของผู้จัดการและพนักงานจากทีมต่างๆ ในบริษัทริโก้ ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรจากฝ่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมการพิมพ์ (CIP), เทคโนโลยีการพิมพ์ในสำนักงาน (OP), และความเชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้านของริโก้ ซึ่งได้แก่ Hybrid Workplace, Workflow & Automation, Cloud & IT Infrastructure, และ Cybersecurity โดยวิทยากรเหล่านี้เน้นการนำเสนอภาพรวมผลิตภัณฑ์ แผนสำหรับปีการค้านี้ และกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมมุ่งสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 
ส่งท้าย 
ถือได้ว่า ZOOM! เป็นงานที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความประทับใจดีๆ ให้ทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่าน 

ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาส ‘ZOOM out’ เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมขององค์กรมากขึ้น ทั้งในด้านหลักคิด เป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาจากนั้นก็ ‘ZOOM in’ เพื่อเจาะลึกปัญหาของลูกค้า แล้วช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปด้วยโซลูชันและบริการของเรา 

ริโก้พร้อมแล้วที่จะดูแลคุณในเส้นทางสู่ Digital Transformation และให้คุณได้เติมเต็มความสำเร็จจากการทำงานไปพร้อมกัน 

News & Events

Keep up to date